Søndag kveld raste en stor steinblokk ned en bratt fjellside i Helleveien i Bergen. Steinen stanset bare noen få meter fra huset der Cilje Kloster bor sammen med Svein Helge Hauge og to små barn.

— Vi hørte at det buldret. Først skjønte vi ikke helt hva som foregikk, så vi gikk ut for å sjekke. Da så vi en stor stein inntil huset, sa Kloster til BT i går.

Den rundt en meter lange stienen hadde stanset ved en mur bak huset.

Sjekker ikke fjellsiden

Det har vært mye sprengningsarbeid i området den siste tiden, og samferdselsdirektør Atle Kleppe i Bergen kommune ville i går ikke utelukke at sprengningen kunne ha påvirket fjellet.

Han har sendt saken videre til byggesaksetaten. Liv Senneset, geolog ved etat for byggesak, sier til BT at de ikke har planer om å undersøke fjellsiden.

— Det er vanskelig å si hva som er bakgrunnen for at stein løsner og faller ned, men en periode med mye frost før det tiner, som vi nettopp har hatt, er en typisk fare. Det er også vanskelig å si om sprengningen kan ha hatt noe å si. Denne steinblokken ville nok ha kommet ned uansett, sier Senneset.

Kommunen har allerede fått området kartlagt i en risiko- og sårbarhetsanalyse fra 2011.

— Vi har en viss kontroll på hvilken faregrad som er der, sier Senneset.

— De som bor i området er ansvarlige for egen sikkerhet og må selv vurdere om de vil gjøre tiltak eller ikke. Vi har snakket med og veiledet beboerne, og de ønsket ikke videre oppfølging, legger hun til.

Skjer neppe igjen

2011-rapporten anbefaler en vurdering av tiltak for flere boliger som ligger «i faresonen for steinsprang og steinskred».

Boligen i Helleveien der det raste søndag kveld er imidlertid ikke blant dem. Der er «sannsynlighet for steinsprang satt til 1/5000», det vil si ett steinprang per 5000 år, ifølge risikoanalysen.

Cilje Kloster sier at de ikke føler seg utrygge og blir boende.

— Vi får stole på statistikken - at det blir 5000 år til neste gang, sier Kloster.