— Det var en ganske trykket stemning på jobben i dag, kan du si, forteller daglig leder Øyvind Bergreen ved Gullstølen Kjøkken, Bergen KF.

— Vi synes kritikken er unyansert. Vi mener vi gjør en rimelig god jobb. Men selvfølgelig, vi kan alltid bli bedre, sier produksjonsleder Liv Festervoll.

Gullstølen Kjøkken er den leverandøren som kommer best ut i rapporten fra evalueringsutvalget som har gransket kjøkkenreformen i Bergen kommune. Men likevel er kritikken på flere områder krass.

- Har lang vei å gå

Seks kokker og en assistent jobber på kjøkkenet på Gullstøltunet. Her er det ikke mye som minner om kjøkkenet hennar mor. Matlukt og panner på ovnen er det lite av.

Automatisert produksjon gjør at kjøkkenet leverer 900 porsjoner hver dag til 19 institusjoner. Det blir 325.000 middagsporsjoner på ett år.

I rapporten fra evalueringsutvalget heter det at begge leverandørene, Gullstølen Kjøkken og Bergen Matforsyning AS, har et betydelig forbedringspotensial når det gjelder å levere mat som er «god, variert og velsmakende».

Spesielt legger rapporten vekt på forbedringer som må til i valg av råvarer og desserter. Det pekes også på for mye bruk av halvfabrikata, som gjør at maten må varmebehandles flere ganger før den spises.

- Like bra som Nordsjøen

Det er stor forskjell på svarene fra de eldre alt etter hvilken leverandør maten kommer fra. 76 prosent av beboerne som spiser middagen fra Gullstølen Kjøkken svarer at «middagen er appetittvekkende».

54 prosent av beboerne som spiser middag levert fra Bergen Matforsyning AS svarer det samme.

— Når vi ser hva rapporten sier konkret om vår virksomhet, er det mye bra. Det sies blant annet at vi har meget god intern kontroll, og at 80 prosent mener at helhetsinntrykket av kvaliteten på middagene er bra eller meget bra, sier styreleder Trygve Birkeland (KrF) i Gullstølen Kjøkken.

— Vi mener vi har like høy kvalitet på maten som i Nordsjøen og på mange hoteller, hevder Birkeland.

- Mat er følelser

I dag produseres maten etter kok-kjølprinsippet, og Gullstølen Kjøkken kjører ut maten to ganger i uken.

Matlukten som forsvant fra sykehjemmene da over 40 institusjonskjøkken ble lagt ned, førte til et stort engasjement blant byens eldre.

— Det er viktig å huske at mat skaper sterke følelser, sier Birkeland.

— Vi opplever at institusjonene som ble opprettet etter kjøkkenreformen er mer positive enn de som kan sammenlikne med den gang maten ble laget på deres eget aldershjem, sier Øyvind Bergreen.

I det siste har kjøkkenet gjort flere forbedringer som var etterlyst av de eldre. Flere institusjoner har ikke sett en svinekotelett på to år. Nå kommer den inn igjen på menyen. Det samme gjør fiskegrateng og klippfisk.

Kilde: Rapport fra «Evalueringsutvalget for kjøkkenreformen».