På en sårbarhetskonferanse i Bergen torsdag, der mye handlet om lærdommen og oppfølgingen etter 22. juli-terroren, gikk Songstad (bildet i høyremargen) rett i strupen på det han kalte en «forvitret», norsk beredskapskultur.

— Mantra

— Vi har brukt mye tid og penger de siste årene på å lage risiko- og sårbarhetsanalyser. Det har vært et mantra for det vi holder på med.

— Men slike planer fungerer faktisk bare når vi snakker om ordinære sannsynligheter for hva som kan skje. 22. juli viste oss at vi også må forberede oss på ekstreme hendelser, sa Songstad på konferansen, som samlet et femtitalls representanter fra ulike beredskapsorganisasjoner- og etater.

- Glemt kultur

Songstad, som er politimester i Haugaland og Sunnhordland, sa at vi i Norge langt på vei har glemt den beredskapskulturen som var forankret i det norske folk inntil for bare noen tiår siden.

I SAMME BÅT: På konferansen i Bergen understreket alle betydningen av å samhandle ved terror, kriser og katastrofer.
ODD E. NERBØ

— Kjøpte du en firehjulstrekker for bare noen tiår siden, da opplevde du at Heimevernet kom og hentet den fordi den skulle være med på øvelse. Prøv det i dag, med en Porsche Cayenne fra Kalfaret, sa en spissformulert Songstad.- Det er en litt grov påstand. Men beredskapsmessig fikk vi litt som fortjent den 22. juli. Vi har glemt den grunnleggende beredskapskulturen, sa politimesteren til forsamlingen.

De små tingene

Han var likevel optimist med tanke på det oppfølgingsarbeidet som er i gang etter 22. juli.

— Skal vi fortsette å lage planer? Ja, inntil et visst nivå, både for objekter og hendelsestyper. Men vi må ikke bare fokusere på å lage planer. Alle vet at planen er død når det første skuddet er falt. Spørsmålet er da hva som styrer adferden til dem som skal ut i felten, sa Songstad.

MER FORSVAR: Statssekretær i Forsvarsdepartementet, Eirik Øwre Thorshaug, har selv vært AUF-medlem og arrangert leir på Utøya. På konferansen i Bergen torsdag lovet han mer samhandling mellom Forsvaret og det sivile samfunnet fremover.
ODD E. NERBØ

— Vi i politiet må trene på enkeltmannsferdigheter, vi må øve på mentale forberedelser før og under skarpe oppdrag. Og vi må ha riktig og godt utstyr. Det er helt «basic» ting som gjelder når det smeller. Den grunnleggende beredskapstenkningen har nok forsvunnet litt i vårt trygge Kardemomme-samfunn.

Lokale helter

For Songstad handler det for eksempel om å pakke utstyret i politibilen før man unner seg den første kaffepausen om morgenen.

— Det handler om å være klar. I mitt distrikt har vi laget et opplegg som heter nettopp det, «Er du klar?», sa Songstad til BT i en pause under konferansen.

— Det er de lokale «heltene» i min etat som må trø til når det smeller. De har ikke tid til å lese planer eller å vente på beredskapstroppen. Lensmannsbetjenten i den lille bygden må være rustet til å gjøre noe når noe skjer i hans eller hennes bygd.

Spent på valgkampen

Politimesteren påpeker blant annet at amerikanerne har funnet ut en skoleskytinger i snitt er over etter 11 minutter.

Songstad sa at det er det lokale, ordinære politiet som må styrkes. Og han er spent på valgkampen fremover.

— Det er nesten to år siden Utøya, og sikkert 70 år til vi får en tilsvarende stor hendelse hos oss. Hvor mange sykehjemsplasser er politikerne nå, snart to år etter, villige til å ofre for at vi skal få gradert samband i samfunnet vårt? Hvor mange tunneler vil bli ofret for at datasystemene i politiet skal bli gode? Jeg frykter litt at vi glir tilbake til hverdagen, der vi ikke har garden høyt nok oppe. Men vi har fått en lærepenge som i hvert fall preger vår etat nå.

- For bakoverlent

Også Ragnar Auglend, tidligere politimester i Hordaland og medlem av 22. juli-kommisjonen, pekte på den litt for tilbakelente beredskapsholdningen som preget Norge da terroren inntraff.

— Etter det første angrepet mot regjeringskvartalet, spurte alle seg hvor og når sekundærangrepet ville komme. Men lite eller ingenting ble gjort for å imøtekomme denne bekymringen. Man ventet for lenge med å mobilisere Forsvaret, og politiet tok ikke imot bistand fra nabodistrikt. Man var for bakoverlent, og det burde vært gjort flere sikrings- og beredskapstiltak, sa Auglend.

GLEMT KULTUR: - Det er en litt grov påstand. Men beredskapsmessig fikk vi litt som fortjent den 22. juli. Vi har glemt den grunnleggende beredskapskulturen, sa politimester Kaare Songstad under en konferanse i Bergen torsdag. ARKIVFOTO: OVE OLDERKJÆR
OVE OLDERKJÆR