— Vi ønsker å hjelpe, men i enkelte situasjoner blir vi avvist, sier bydelsdirektør George Myhrvold.

Hjemmetjenesten er hos cerebral pareserammede «Knut» fem ganger i døgnet.

Ifølge Myhrvold takker han ja til noe hjelp. Av loggen BT presenterte utdrag fra i går, går det frem at hjemmetjenesten bl.a. har smurt skiver og hengt opp klær.

— Vi har jobbet for at hygiene og livskvalitet skal være på et akseptabelt nivå, men det er ikke mulig å få gjort rent hos ham. Vi er avhengig av at vi får gi ham hjelp, sier bydelsdirektøren.

Både Fylkesmannen og byråden for helse i Bergen kommune bad i går om en rapport.

— Det har de fått, sier bydelsdirektøren.

Rett til å nekte

De ansatte i bydelens pleie- og omsorgstjeneste kan ikke ta seg til rette i leiligheten til brukere.

— Folk har rett til å leve og bo som de vil. Vi kan ha våre tanker om hva som er ønskelig, men vi har ingen mulighet til å overprøve folks ønsker, sier Åge Clausen, helse- sosial og omsorgssjef i Laksevåg bydel. Han vil ikke kommentere «Knut» s sak direkte.

— Dyr og barn som lever under slike forhold ville blitt omplassert.

— Ja, men voksne, myndige mennesker har lov og rett til å ha det slik. For å gripe inn med tvang, må det være fare for vedkommendes liv og helse. Bak en slik vurdering ligger en alvorlig sinnslidelse, sier Clausen.

— Hvor langt kan det gå før det gripes inn?

— Da må legene inn for å vurdere om det er grunnlag for bruk av tvang. Så langt et det ikke kommet ennå, sier bydelsdirektør George Myhrvold.

Med loven i hånd

Psykisk helsevernloven er klar på dette: Med mindre man er alvorlig psykisk syk, og det er «nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv eller helse», kan man ikke bruke tvang (se faktaramme).

— Vanligvis kommer vi i dialog med brukeren og klarer etter hvert å forbedre situasjonen. Ytterst sjelden klarer vi det ikke, konstaterer Clausen.

— Ønsker du en ny lov slik at det blir lettere å gripe inn når det ikke handler om alvorlig psykisk syke?

— Nei, retten til å leve sitt eget liv er viktigere enn at vi får en og annen sak som vi opplever nå. Dette er et eksempel på dilemmaer vi må leve med, mener Clausen.

- Henger ikke på greip

Marius Reikerås har tidligere representert «Knut» som advokat, og ble i går talsmann for cerebral parese-pasienten. Han hevder at hans klient stiller seg «helt uforstående til» at bydelen sier han ikke vil ta imot hjelp til renholdet.

— Dette henger ikke på greip, sier Reikerås til BT. - Men han føler at han ikke blir tatt alvorlig. Jeg forventer at de ansvarlige tar tak i problemet umiddelbart, og rengjør leiligheten. Uansett om det har vært uoverensstemmelser, skal ingen bo under slike forhold.