— Vi er svært opptatt av offshore vindkraft og er veldig glad for å få henvendelser om dette fra fagmiljøet, sier statssekretær Sigrid Hjørnegård i Olje -og energidepartementet.

I går skrev bt.no at flere aktører fra industri og forskning ønsker å gå sammen om å bygge åtte komplette vindturbiner som skal testes ut. Prislappen er et sted mellom 2,5 og 4 milliarder kroner.

Hjørnegård er ikke overrasket over at kostnadene på et slikt prosjekt blir høye.

— Testing og forskning er det som trengs fram til industrien blir lønnsom og konkurransedyktig. Derfor er det viktig med investeringer. Vi har ikke regnet ut på egen hånd hvor mye dette vil koste, men vi er klar over at det er snakk om mye penger, sier statssekretæren.

Selv om både Storbritannia og Tyskland har kommet svært mye lenger enn Norge når det gjelder vindturbiner i havet, er hun ikke i tvil om at Norge har det som trengs for å hevde seg på det internasjonale markedet.

— Det har vi absolutt. Norge har teknologiske miljøer som har gode forutsetninger for å lykkes på dette feltet. Vi har muligheten til å vokse videre og bli konkurransedyktige, sier Hjørnegård.

Enova har opprettet et eget program for ny teknologi og har støttet en rekke havenergiprosjekter gjennom dette programmet. I 2010 er budsjettet 250 mill kroner. Siden 2006 er 26 demoprosjekter støttet med til nær 300 mill. kroner.

— Vi bruker allerede mye penger på offshore-vind, og vi kommer til å satse videre på dette, sier statssekretæren.