• Bare behandlingen fungerer, så er det det samme for meg hvem som tar seg av det. Det er veldig viktig at myndighetene ser på oss som syke, for det er det vi er, sier Johnny Kristiansen.

Han er avhengig av heroin, men sier at han bruker stoff bare som medisin for at kroppen skal fungere, ikke for å ruse seg. Han har hatt et rusproblem i nesten 20 år.

— Jeg prøver å holde stilen så godt jeg kan, og nå har jeg et stort håp om å få komme på metadonbehandling. Jeg har en søknad inne, men det tar lang tid, sier Johnny.

34-åringen har ikke satt seg inn i forslaget om den nye reformen, men han vet at han ikke synes systemet fungerer veldig godt slik det er i dag.

— Hvis det skulle bli enda verre, så ville det ha blitt helt tragisk. Heroinmisbruket har bare eksplodert, rekrutteringen til miljøet er enorm. I dag tar det altfor lang tid å få komme til behandling, og det er for vanskelig å komme frem i systemet, mener Johnny.

Han innrømmer at han har mistet styringen på seg selv, og at det er vanskelig å finne motivasjon til å få behandling, spesielt når veien frem dit er så lang.

— Jeg ønsker ikke noe annet enn et helt normalt liv, ha kontakt med familien, ta meg av nieser og nevøer. Men det er ikke jeg som bestemmer. Kong Heroin styrer alt.

MISBRUKER: Johnny Kristiansen mener det er veldig viktig at samfunnet forstår at han er syk, ikke bare et sosialt problem. - Det er det samme for meg om det er stat, kommune eller fylkeskommune som tar seg av behandlingen, bare den fungerer, sier 34-åringen. FOTO: TOR HØVIK