Dommen fra Gulating lagmannsrett ble offentlig kjent tirsdag ettermiddag.

Kommunen: — Fullt frifunnet

— Vi er svært tilfreds med dommen og har fått medhold på devesentlige punktene. Jeg mener dommen er riktig både i sine premisser og i resultat.Kommunen er fullt frifunnet, i samsvar med vår påstand, sier kommuneadvokatHelge Strand til bt.no.

-Dette er jo en totalt omsnuing fra tingretten? — Ja, og også det mener vi er riktig. I tingretten ble vi dømtut fra en betraktning om omvendt bevisbyrde, så da engasjert vi sakkyndige tilå vurdere årsaksforholdene. Etter vårt syn var ikke årsaksforholdene grundigbelyst i tingretten, sier Strand.

Ifølge ham kom kommunens sakkyndige til at verken VA-tunneleneller en elv lagt i en kulvert kunne være årsaken til skadene på bygget.

- På løsmasser

— Bygget er dårlig fundamentert på løsmasser, og det harvært en gradvis setningsutvikling over mange år. Denne dokumentasjonen burdevære kjent også for boligselskapet, det fremgår nemlig av deres egne dokumenter,sier Strand.

Ifølge ham oppsto det skader allerede ved oppføring avbygget i 1920.

-Nå får denne dommen leie konsekvenser for en del av beboerne. Har du noentanker om det?

— Vi ser selvfølgelig at dette har konsekvenser. Men jeg trorikke jeg skal uttale meg om det nå, sier kommuneadvokaten.

Legger frem for byrådet

-Hvor beinhard vil kommunen være i inndrivingen av en million kroner isaksomkostninger fra beboerne?

— Det må kommunen svare for. Dommen er nylig avsagt, og nå måvi legge dommen frem for vår oppdragsgiver, byrådet.