Nå er det et halvt år siden de skrev brev til politiet i Bergen.

Tre dager etter Solveig Nesheim døde, intervjuet bt.no legestudenten Kjell Christian Flo. Han ville få i stand en førstehjelpsvakt i fyllearresten. Politiet var positive til initiativet, og ba Flo overbringe det skriftlig. Det gjorde han.

— Vil hjelpe

— De svarte oss at de ville gå gjennom sine interne rutiner når Spesialenheten var ferdig, sier Flo.

I et omfattende brev til politiet skrev han på vegne av en gruppe medisinstudenter at «Det vi kan bedrive ovenfor de innsatte må ikke ansees som fortløpende klarering for fortsatt arrestopphold, men snarere kan vi kjenne igjen faresignaler dersom tilstanden forverres, og på denne måten varsle, og eventuelt starte, behandling tidligere enn det som til nå har vært mulig.».

— Nå avventer vi inntil vi hører fra dem. Selv om viljen er der, er det ikke sikkert vi får det til. Men det er ikke vi som skal si nei først i allefall, sa Flo tidligere denne uken.

Avviser tilbudet

Torsdag sier visepolitimester John Reidar Nilsen i Hordaland politidistrikt at det ikke vil bli aktuelt med en slik ordning.

— Vi må se på hvem som har ansvaret for å gi dette tilbudet. Det er Bergen kommune som er ansvarlige for helseomsorgen til de innsatte i arresten, sier han.

Så medisinstudentene vil ikke få bidra i arresten, slik de ønsker?

— Nei, slik som det er nå vil ikke Hordaland politidistrikt inngå noe samarbeid med enkeltpersoner eller organisasjoner for å ha frivillig arresttilsyn. Vi skal selv ha tilstrekkelig tilsyn, sier Nilsen.

— For kostbart

Visepolitimesteren mener det ikke vil svare seg å «investere» opplæring og klarering i personer som bare vil være sporadisk i arresten.

— Det vil kreve så mange ressurser å lære dem opp at det blir for kostbart. Hvis vi skal ha noen i arresten som supplement til den eksisterende tjenesten, må vi foreta en kvalitetssjekk på hver enkelt i forhold til vandel. De må også få en kostbar opplæring som gjør dem i stand til å bruke tvangsmidler, sier han.

Han mener også det vil bli feil i forhold til de innsatte å ta inn legestudentene.

— De vil komme i kontakt med taushetsbelagte opplysninger, i tillegg til at de får kunnskap til hvem som er innsatt. Vi må også bevare integriteten til de innsatte, og gjøre slik at de har færrest mulig å forholde seg til, sier Nilsen.

- Tar det til etterretning

Kjell Christian Flo er skuffet.

— Vi har gitt dem et velvillig tilbud om å prøve å få til noe. Hvis de ikke synes det er godt nok synes vi det er veldig synd, men vi kan ikke gjøre annet enn å ta det til etterretning, sier han.

Flo mener både legestudentene og politiet taper på at tilbudet deres avvises av visepolitimesteren.

— Fra vårt perspektiv er det skuffende. Det er en godmulighet for læring som forvinner for oss. Men det er ikke noe vi ønsker å lagenoe negativitet rundt. De har gitt en vurdering ut fra sitt ståsted, så får viforholde oss til det. Det viktigste er at politiet får i stand en god ordning iarresten,sier han.

VIL HJELPE: Kjell Christian Flo (til venstre) og Jan Ove Høie ville danne en frivillig helsevaktgruppe i arresten.
RONALD HOLE