— Nok er nok. Vi krever et risikotillegg og har lagt en strategi for å nå målet. Kun lovlige virkemidler tas i bruk, sier fagforeningsleder Arne Johannessen.

— Hva tror du folk tenker når 15 politimenn blir syke samme natt?

— Jeg forstår at noen reagerer, men vi har vært klar på hvilke midler som kan tas i bruk, og de innbefatter ikke misbruk av trygdesystemet.

— Hva er det da som skjer?

— Dette kan være helt tilfeldig. Jeg tror folk som faktiske er syke, velger å bli hjemme. Det gjør de vanligvis ikke.

Arne Johannessen hevder at mange tjenestemenn går på jobb når de er syke. Dette av hensyn til kollegene. En spørreundersøkelse utført av Arbeidsforskningsinstituttet viser at over halvparten av landets politifolk mener underbemanning bidrar til å gjøre yrket deres mer risikofylt.

— Politikerne har sørget for at vi ikke har nok politifolk i dette landet. Våre medlemmer strekker seg så til de grader for å få hjulene til å gå rundt. Overtidsbruken er på et fullstendig uakseptabelt nivå.

Ifølge Johannessen brytes Arbeidsmiljøloven daglig i politiet. Han hevder det ved én politistasjon ble innrapportert 800 brudd i løpet av fire måneder.

— Vi har sagt det lenge: Våre folk er slitne. Det som skjer nå er ganske enkelt at vi sier fra. Vi er lei rovdriften.