• Det er ingen tvil om at vi har en jobb å gjøre, men vi er innstilt på å rydde opp, sier daglig leder Asbjørn Brandtun ved Mastrevik Mek AS i Austrheim.

Bedriften topper «verstinglisten» etter Arbeidstilsynets inspeksjoner hos deler av verkstedindustrien i Nordhordland.

Skipsverftet fikk hele nitten varsel om pålegg for ulike kritikkverdige forhold.

— Forholdene var så graverende at vi varslet verkstedets styre direkte. Det gjør vi uhyre sjelden, sier inspektør Kurt Halås i Arbeidstilsynet.

Daglig leder Asbjørn Brandtun gjør det klart at bedriften umiddelbart etter tilsynsbesøket i november satte søkelyset på helse, miljø og sikkerhet.

Vil samarbeide

— Det er ikke hyggelig å toppe listen over bedrifter med flest anmerkninger. Vi er derfor innstilt på en konstruktiv dialog med Arbeidstilsynet med tanke på å innfri kravene som stilles, sier Brandtun.

— Hvorfor har ikke arbeidsmiljøet vært godt nok fulgt opp tidligere?

— Vanskelig for meg å svare på, siden jeg bare har vært her et knapt år. Mye skyldes åpenbart rutinesvikt og mangel på systematikk.

Arbeidstilsynet påpekte spesielt at bruken av verneutstyr ikke var god nok.

— Verneutstyret har vi, og de ansatte har et selvstendig ansvar for at det blir brukt. Dette har med holdninger å gjøre, og vi i ledelsen skal bidra til å bedre disse. Samtidig er det ingen tvil om at hovedansvaret ligger hos arbeidsgiveren, sier Asbjørn Brandtun.

Ingen arbeidsulykker

Den daglige lederen peker på at det har vært trygt å arbeide ved Mastrevik Mek.

— Vi har heldigvis vært skånet for alvorlige arbeidsuhell her, sier han.

Verneombud Atle Norebø deltar gjerne i holdningsskapende arbeid.

— Jeg tror manglende bruk av verneutstyr ofte skyldes rene forglemmelser. Vi har gjerne flere jern i ilden samtidig. Så glemmer en gjerne at den og den jobben krever verneutstyr. Vi ansatte må bidra til å rette på dette, sier Norebø.

— Røyk og støv er en del av arbeidshverdagen vår, og vi kan helt klart bli flinkere til å beskytte oss mot det, fortsetter hovedverneombudet.

Stram økonomi

Bedriftsleder Brandtun mener mange av punktene Arbeidstilsynet har påpekt, lar seg rette uten særlige økonomiske uttellinger.

— Alt som har med ventilasjon å gjøre koster penger. Det vil det gjøre hos oss også. Hvor mye, vet vi ikke, sier han.

Som de fleste andre i verkstedsbransjen, har Mastrevik Mek stram økonomi.

— Vi fører en kamp for å overleve, men skal vel klare denne motbakken også. Verkstedet er snart 90 år gammelt, og har rike skipsreparasjons-tradisjoner å føre videre. Vi har 25 faste arbeidsplasser, og i lokal sammenheng er dette mye, understreker daglig leder Asbjørn Brandtun.