— Vi oppfatter forsinkelsen som et utslag av vær og vind. Det røk trosser fortløpende mens vi lå til kai i Hanstholm. Flere av disse ble liggende i havnebassenget. Om det var en av disse som havnet i propellene, eller om det skjedde da vi trakk opp trossene da vi la fra land, vet jeg ikke, sier informasjonsdirektør Atle Kvamme i Fjord Line.

I går opplyste BT at passasjerene ikke får erstatning fra rederiet som følge av forsinkelsene. Kvamme sier at gratisturen de reisende er tilbudt er ment som en gest fra rederiet sin side.

I reisebestemmelsene til rederiet heter det at de ikke tar på seg noe ansvar eller erstatningsplikt ved forsinkelser eller driftsmessige forstyrrelser, så lenge dette ligger utenfor rederiets kontroll.

Regionsleder Flemming Thue Jensen i Søfartsstyrelsen i Frederikshavn sier til BT at han ikke kjenner til at det lå trosser i havnebassenget da «Fjord Norway» la fra kai.

— Jeg har forstått det slik at det var skipets trosser som kom inn i baugpropellene, sier Thue Jensen til BT

Ingen ved havnekontoret i Hanstholm ønsker å kommentere saken overfor Bergens Tidende, og henviser til det lokale politiet. Her får vi opplyst at det foreløpig ikke er satt i gang etterforskning av hendelsen og at de avventer rapporten fra sjøfartsinspektøren.

Hvis det var skipets egne trosser som ikke kom om bord raskt nok, vil det være et definisjonsspørsmål om rederiet kan klandres for den lange forsinkelsen.

Kvamme utelukker ikke at det var skipets egne trosser, men hevder likevel at det var det dårlige været som er skyld i at trossene havnet i propellene.