• Vi er ikke for snille med fangene, sier Per Sigurd Waage, direktør i Kriminalomsorgen region Vest.

Han ble forskrekket da han leste rapporten fra politiet tidligere i mars.

— Vi mener rapporten vil komme i et annet lys når vi får en del fakta på bordet, men dette ønsker vi å ta internt, sier Waage. Han mener kriminalomsorgen følger de retningslinjer som gjelder i forhold til både å la fangene ringe fra fengselet og overføring til åpen soning. Han mener også samarbeidet mellom politi og fengsel er godt.

— Fengselet er ikke ment som politiets forlengede arm. Vi er et eget forvaltningsorgan med egne regler som vi følger. Det må politiet forstå, sier Waage.