Styreren ved Øvsttunsenteret bekrefter at den 16 år gamle jenten som BT omtalte i går har vært plassert på lukket akuttavdeling ved senteret. Jenten sliter med alvorlige traumer etter seksuelle overgrep. Psykiatrien hadde ikke noe tilbud til henne, og derfor ble 16-åringen plassert på Øvsttunsenteret sammen med rusmisbrukere og kriminelle.

— Men det er ikke riktig at hun har vært innesperret sammenhengende i et halvt år. Det dreide seg om fire-fem uker helt i starten. Jeg skjønner godt at det kan oppleves som hardt for en 16-åring å bli satt under så strenge sikkerhetstiltak, men dette var nødvendig av hensyn til å sikre stabilitet, trygghet og forutsigbarhet i den situasjonen hun da var i, sier Fasting.

Forsvarlige metoder

Hun understreker at alt som har skjedd med jenten på Øvsttunsenteret, er gjort i forhold til føringer fra Fylkesnemnd, i samarbeid med barnevernstjenesten og ut fra miljøterapeutiske faglige metoder.

— Jenten ble flyttet over til en vanlig boenhet så fort det var forsvarlig. Også der kan det riktignok være aktuelt å låse dørene i korte perioder hvis situasjonen tilsier det, men det er ikke vanlig, sier Fasting.

Kjempeinnsats

— Øvsttunsenteret er en barnevernsinstitusjon med en svært mangfoldig og variert tiltakskjede. Personalet er velkvalifiserte og gjør en kjempeinnsats. Det er ingen lett jobb de har å gjøre, men de utfører den godt, sier Fasting, som også understreker at 16-åringen bare har vært holdt i isolasjon i mottaksrommet (som jenten kaller sluserommet) ved en anledning, og da bare fra kl.1800 om kvelden til kl. 1100 dagen etter.

Når det gjelder besøksnekt påpeker Fasting at det ikke er forbudt for ungdom å ta imot besøk av familie og venner, men noen ganger er det behov for å utarbeide klare avtaler om hvordan samvær skal gjennomføres. Dette gjøres ut fra en helhetlig vurdering av hva som er ungdommens beste.

ARNE NILSEN (ARKIV)