Utestedet på Zachariasbryggen fikk gjennomgå da Rognås entret talerstolen i bystyret nylig. De mange neonlysene langs fasaden minnet henne om et bordell.

De 19 kvinnene som jobber i baren har klaget uttalelsen inn for Likestillings— og diskrimineringsombudet.

«Det klagen går ut på er at en representant for byen Bergen, gjentatte ganger kaller vår arbeidsplass for et bordell. Dette blir gjort uten at det påtales av ordføreren. Det skjer i et organ der vi verken har møte eller talerett,» heter det i klagebrevet (Word-fil), som er signert daglig leder Carina Haugland.

- Vi driver bar

Haugland mener politikeren burde ha vært mer forsiktig med ordvalget sitt.

— Vi driver en bar, ikke et bordell. Jeg skjønner ikke hva hun tenker, sier hun til bt.no.

De unge kvinnene som jobber i baren, mange av dem utenlandske, har reagert kraftig på bordell-uttalelsen.

«For stolte yrkesaktive unge kvinner er det sterkt diskriminerende og ærekrenkende å få arbeidsplassen vår urettmessig omtalt som et bordell. De av oss som er fra andre nasjoner reagerer med sterk forundring over at dette kan skje upåtalt i likestillingsnasjonen Norge,» skriver de ansatte.

«Det der bordellhuset?»

bt.no ringer Ap-representanten Margunn Rognås for å få en kommentar. Vi forteller at det dreier seg om utestedet Wave.

— Det der bordellhuset? sier hun.

— Ja, huset som du har omtalt som et bordell. Hvorfor gjør du det?

— Fordi det er rosa lys der. Det synes jeg er veldig stygt, og helt grelt mot bygget. Jeg synes ikke det passer der, sier Rognås.

Hun understreker at det er det estetiske ved lyssettingen hun har kritisert, ikke de ansatte.

— Huset ser ut som et bordell. Derfor spurte jeg byrådet om hvordan de kunne tillate en slik lyssetting, sier Rognås.

Hun vil ikke beklage uttalelsen.

— Jeg synes lyset er forferdelig, ikke de ansatte. Jeg kan ikke beklage noe jeg ikke har ment, sier hun.

Tar saken

Likestillings- og diskrimineringsombudet bekrefter at saken skal undersøkes. bt.no fikk denne kommentaren via e-post fra presserådgiver Trine Rom Giving onsdag ettermiddag:

Vi har fått inn saken, og vil ta den opp med dem som beskyldes for å ha fremsatt ytringene. Når vi har mottatt redegjørelse, vil vi ta stilling til saken i lys av likestillingslovens forbud mot trakassering på grunn av kjønn. Saken reiser også spørsmål om trakassering på grunn av både alder og etnisitet, ettersom de fleste ansatte, slik vi er blitt informert, er unge kvinner med bakgrunn fra flere forskjellige land.

Det vi kan si er at saken reiser interessante problemstillinger når det gjelder trakassering på grunn av kjønn (som vi knapt har hatt noen av tidligere), og trakassering av flere personer samtidig. Det er en konkret gruppe ansatte ved utestedet som rammes, nemlig de kvinnelige ansatte.

Hva synes du om lyssettingen på Zachariasbryggen? Si din mening i feltet under!

AVVISER KRITIKKEN: Bystyrerepresentant Margunn Rognås understreker at det er bygningen hun har snakket om, og ikke de ansatte.
Arkiv