I dag meldte NRK Hordaland at tunnelkameratene Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet kun har den avgåtte byråd Filip Ryggs ord på at det lar seg gjøre å legge traseen til Åsane mellom Kjøttbasaren og Finnegården. Statskanalen viser til en rekke rapporter som slakter tunnelalternativet Høyre og Frp har gått inn for. Blant annet sier Multiconsult i sin rapport, laget på oppdrag fra Riksantikvaren, at tunnelen kan få konsekvenser for bygg så langt som 200 meter unna innslaget.

Høyres gruppeleder i bystyret, Dag Skansen, avviser at kompromisset ikke er faglig basert.

— Det som lå til grunn i siste fase, da vi gikk inn for tunnel ved kjøttbasaren, var Filip ryggs forsikringer om at dette var gjennomførbart, men det lå jo en fagrapport i bordet, sier Dag Skansen (H).

- Gjennomførbart

Han understreker at det nye tunnelalternativet ikke er umulig.

— Det kan se ut som om vi har gått inn for noe som ikke er gjennomførbart, men det har vi ikke. Vi er ganske komfortable med at dette vil være krevende, men ikke umulig, sier Skansen.

Rygg ønsket at bystyret skulle gå inn for en dobbeltregulering av traseene til Åsane, slik at både det nye tunnelalternativet og dagløsningen over Bryggen ble regulert. Da ville begge alternativene fortsatt være mulige, og det endelige valget utsatt. Da Frp satte foten ned for dette, valgte imidlertid Filip rygg å trekke seg med begrunnelsen at han ikke kunne stå faglig inne for dette alternativet.

— Føler du deg lurt av Filip rygg, Skansen?

— Nei, jeg vil ikke bruke sånne ord. Han la frem to alternativet han sa var mulig, og det må han ha ment da han la dem frem. Noe annet ville være veldig uklokt, men det må Filip rygg selv svare på, sier skansen.

- Bryggen er dødt

Byrådet kommer sannsynligvis til å legge frem sin innstilling til byrådet på tirsdag. Det vil etter det BT kjenner til bli lagt frem ett forslag til trasé som skal reguleres til Åsane. BT blir fortalt at saken skal behandles i bystyret den 17. juni.

Eiler Macody Lund, leder for Bergen Frp, føler seg ikke trygg på at kompromisset holder.

— Vi bør ha en plan B. Vi ønsker tunnel i Peter Motzfelds gate som backup.

— Vil dere kreve at også Peter Motzfelds gate reguleres?

— Som politikere må vi bare stole på det fagetaten legger fram. Hvis de anbefaler en tunnel i området rundt Kjøttbasaren, så vil vi gå for det. Hvis det derimot viser seg at det ikke lar seg gjennomføre, så vil vi be om å få tunnel i Peter Motzfelds gate regulert.

— Det som er viktig her er at Bryggen som alternativ nå er helt dødt.