• Det var en trykket stemning preget av sjokk, stor sorg og mye smerter, sier huseieren om møte med beboerne.

— Vi er i sjokk og er mest opptatt av de pårørende og de ansatte som er rammet av dette, sier André Angelskår, styreleder i bemanningsselskapet Propuro, som eier huset.

To av beboerne er funnet døde og fire ligger skadet på sykehus.

— Fint møte

  • Resten av våre polske arbeidere er innkvartert hos Forsvaret og blir ivaretatt av et stort kriseapparat med leger, psykologer og tolk.Angelskår har selv vært og snakket med de ansatte i dag. Han sier det var et sterkt møte.

— Folk reagerer individuelt, men det var en trykket stemning preget av sjokk, stor sorg og mye smerter. Jeg vil ikke uttale meg om hva vi pratet om, men det var veldig fint for oss å få møte alle de ansatte og samle oss i stundens alvor, sier styrelederen.

Han forteller at flere kolleger i andre hus også er hardt påvirket av hendelsen.

— Det viktige for oss nå er at pårørende og kolleger blir tatt vare på på en best mulig måte. Vi er takknemlig for all hjelp vi har fått fra Bergen kommune til å sette sammen et profesjonelt behandlingsapparat.

- Hvordan går det med de som er innlagt på sykehus?

— Jeg kan ikke si nøyaktig, men det går etter forholdene bra og de får god behandling.

Artikkelen fortsetter under videospilleren.

— Romslig hus

Angelskår kom til åstedet klokken fire i natt.

— Det var en av våre ansatte som oppdaget brannen. Mer vet jeg ikke, sier han.

Han henviser til politiet på spørsmål om brannårsaken. Det spekuleres i om brannen startet i en sikringsboks, men det ønsker ikke Angelskår å kommentere.

— Det er helt nytt for meg, og er noe dere må spørre politiet om.

Angelskår beskriver det nedbrente huset som et romslig, stort bolighus med et bruttoareal på 350 kvadrat.

— Det bodde 20 ansatte i huset, fem i hver etasje. Vi føler at vi hadde en god boligplan for dem som bodde der.

Som bt.no tidligere har skrevet er 39 personer folkeregistrert på denne adressen.

— Årsaken er at disse personene går i turnus. Når det ene skiftet reiser hjem, kommer det nye personer tilbake, forklarer Angelskår.

Han vet ikke hvor mange personer som var hjemme da huset brant.

Inspeksjon

Angelskår forteller at brannmyndighetene var på inspeksjon i bygården i fjor.

— Da fikk vi skriftlig dokumentasjon i retur på at alt var ok og at rømningsveiene var ivaretatt, sier Angelskår.

På flere spørsmål av brannteknisk karakter, svarer Angelskår at han må komme tilbake til det ved en senere anledning.

— Vi bruker ikke tiden på å grave i slike ting nå, men på våre ansatte.

Fikk hjelp fra ambassaden

I kveld kom representanter for den polske ambassaden til Bergen for å bistå de polske arbeiderne som ble hjemløse i brannen.

De polske arbeiderne ble i går skjermet av ledelsen i Propuro, som ikke ville la dem snakke med pressen.

— Dette har vi også rådet dem til å gjøre. Hendelsen har gått sterkt inn på alle i selskapet og de trenger nå ro, sier kommandørkaptein Vilhelm Ferdinand Kofoed på Haakonsvern.