I 2008 ble fire private barnehager med til sammen 114 barnehageplasser ferdigstilt i Åsane bydel. Nye Grønmyr Barnehage, Heimly Barnehage, Hordvik Barnehage og Tertnes førskole er ifølge Byrådets planer de siste som bygges i Åsane, foreløpig.

I Byrådets tiltaksplan for full barnehagedekning, som ble offentliggjort denne måneden, er det ikke planlagt noen nye barnehageprosjekter i Åsane. Det åpnes imidlertid for bygging i områdene Ulset Vest og Almås, dersom behovet skulle melde seg etter 2010.

I mars i år var 927 små, og 1413 store barn i barnehage i Åsane. Antallet barn i bydelen er høyere enn behovet for plasser, og det er ifølge tiltaksplanen ikke lenger behov for nye prosjekter.

– Fabelaktig

– I dag er man så heldig i Åsane, at det ikke er kø for å få barnehageplass. Man kan oppleve kø hos enkelte, men alle skal ha mulighet til plass innen bydelen. Vi har nådd målsettingene i denne bydelen, og nå er det til og med ledige plasser i mange barnehager. Det er rett og slett fabelaktig, sier byråd for barnehage og skole, Tomas Moltu, til Åsane Tidende.

Byrådets målsetting for kommunen, er en dekningsgrad på 91 prosent innen høsten 2009. Dette er en økning på om lag ti prosent siden inngangen av 2008, da dekningen var på 81,1 prosent.

– Det har vært satset tungt på dette i Bergen kommune, og jeg vil gi det forrige Mæland-byrådet æren for å ha satt i gang denne satsingen. Det sittende byrådet har jobbet hardt med å følge opp, og det er svært gledelig når en har nådd målsettingene, som i Åsane, sier Moltu.

Løftebrudd

For resten av kommunen vil ikke full dekning være en realitet ennå. Ved utgangen av året regner en med at det vil være et udekket behov på 450 plasser i Bergen kommune .

Byråd Moltu beskriver det som fantastisk at kommunen nå merkbart har oppnådd resultater som står i forhold til de målsettinger en har hatt, og de lovnader som er fremmet i media de to siste årene. Dette til tross for at Regjeringen ifølge ham ikke har fulgt opp sine lovnader om tilskudd til satsing på barnehage.

– Regjeringen lovet kommunen støtte, men har bidratt med 50 millioner kroner mindre enn de lovet. Dette er midler som kommunen selv har dekket inn, for å gjøre den satsingen vi ønsket og lovet. Vi ser nok ikke noe mer til de pengene, men har i stor grad nådd målsettingene våre med egen satsing, sier han.

– Barna i sentrum

Byråden sier seg godt fornøyd med den standarden som i dag finnes i barnehagene i Åsane. Han har ikke besøkt så mange av dem som han ønsket, men han opplyser at finansieringen har vært bedre i Bergen enn i kommuner det er naturlig å sammenligne seg med, og at det dermed er grunn til å anta at standarden også er i toppklasse.

– Innen barnehage i Åsane, vil vi fremover fokusere på innholdet og kvaliteten på det tilbudet som gis. Barnet og foreldrene skal være i sentrum, og det vil vi legge vekt på, sier han.

– Skal skinne

Årets store budsjett-gavepakke, er kommunens 415 millioners skippertak innen skolebygg i Bergen. Over de to neste årene skal skolebygningene gjennom en betydelig oppgradering. Dette vedlikeholdsløftet beskrives av Moltu som formidabelt, og han slår fast at dette var på høy tid.

– Det er viktig å understreke at dette er 20 til 40 års etterslep som skal tas igjen. Skolene i Bergen er i stor grad slitt, og mye mangler, sier han. Flere av Åsanes skoler har i årevis hatt behov for oppgraderinger, og Moltu er glad dette løftet nå kommer.

– Barn og unge skal glede seg til å gå på skolen, og de skal glede seg til å oppholde seg der om dagen. Nå tar vi dette løftet. Skolene skal skinne, avslutter Moltu.

Har du tro på at skoler i Åsane nå blir oppgradert? Si din mening.

FERDIG: Grønmyr Barnehage i Rollandslia er ett av de fire siste barnehageprosjektene i Åsane. Nå er det byggestopp. Målet om full dekning er nådd.
Andreas Isaksen
FORNØYD: Byråd for skole og barnehage, Tomas Moltu (KrF) beskriver det som fabelaktig at Åsane nå er fri for barnehagekø.
Andreas Isaksen
SKAL SKINNE: Mjølkeråen skole har i årevis etterlyst midler til oppgradering av bygg. Nå satser kommune tungt på slike oppgraderinger. - Skolene skal skinne, sier byråd Tomas Moltu.
Andreas Isaksen