Statsminister Erna Solberg (H) tok i dag mot pressen til julefrokost med sin halvårlige pressekonferanse i statsministerboligen. Der snakket hun mye om det hun mener er starten på et skifte vekk fra en økonomi drevet av olje, og en av hovedutfordringene for Norge det kommende året.

Det store fallet i oljepris har endret den økonomiske situasjonen bare siden statsbudsjettet ble lagt frem i høst, men Solberg mener likevel budsjettet er godt tilpasset.

Hun benyttet blant annet muligheten til å forsvare skattekuttene regjeringen har gjort med at det vil skape vekst på lengre sikt.— Det er viktig at vi nå prioriterer de områdene som ruster Norge for fremtiden, og skaper nye arbeidsplasser. Det er ikke nok å møte kortsiktig oljeprisfall med økt offentlig pengebruk, sa Solberg.

- Ingen dyptgående krise

Statsministeren er klar på at nordmenn vil oppleve at lønnen de får blir mindre verdt når kronekursen nå er så lav som den er. Samtidig peker hun på at dette kan gjøre Norge mer attraktivt for turister neste år, og kan skape bedre rammebetingelser for fastlandsindustrien.

Hun var også opptatt av å ikke overdrive den økonomiske nedgangen.

— Det er ingen tegn på en dyptgående krise. Vi fremstår fortsatt som en oase, sammenlignet med resten av verden.

Forebygge ekstremisme

Solbergs redegjørelse for det siste halvåret var ellers preget av trusselbildet. Statsministeren mener den internasjonale sikkerhetssituasjonen er det vi først og fremst vil huske 2014 for.

— 2014 viser at kampen for frihet og demokrati ikke er vunnet.

Solberg nevnte Russland, og deres fremtog på Krim og i Øst-Ukraina, IS, borgerkrigene i Syria og Irak og ebolautbruddet. Solberg kom heller ikke unna gårsdagens angrep fra Taliban i Pakistan.

For regjeringen mener statsministeren det å forebygge ekstremisme blir en hovedutfordring i året som kommer.

På spørsmål om sikkerheten i Norge, dro hun også frem den kommende politireformen.

— Debatten rundt den har så langt handlet mye om den lokale lensmann. Men hovedgrunnen til at reformen kommer er at alle distrikt skal kunne håndtere også større saker, som terror, sa Solberg.

- Overdreven turbulens

Statsministeren kom heller ikke unna budsjettforliket i høst, og turbulensen det førte med seg. Det vil si, Solberg ville helst få sagt at hun mente turbulensen var svært overdrevet i media.

— Jeg har sittet så lenge på Stortinget at jeg har sett budsjettprosesser i mindretallsregjeringer før, og det har ikke vært vanskeligere i høst. Men kanskje er det overraskende for folk å se debattene etter åtte år med flertallsregjering, der alle debatter har vært tatt internt, sier statsministeren.

Hun mener også at regjeringspartiene, Venstre og KrF har fremstått mer negative mot hverandre i media enn de egentlig er.

— Det er en utfordring at alt kommer med når vi ikke snakker fint om hverandre. Slik vet vi at det er, men kanskje vi må ha en prosess fremover knyttet til det, sa Solberg.