Skolesjefen i Hordaland, Gunnar Dale, mekler i konflikten.

— Dette er en vanskelig sak. Derfor går jeg inn personlig. Det er allment kjent at personer har sluttet ved skolen som en følge av arbeidsmiljøet, sier Gunnar Dale, som jobber intenst med saken.

- Standard å drikke med lærere

— På skoletur var vi ute hver kveld og drakk med lærerne våre. Da var jeg 16 år, forteller en tidligere elev. Flere elever bekrefter historier om fyll, både på skoleturer og skoletilstelninger. I 1999 ble det nedlagt alkoholforbud for personalet i skolesammenhenger. En annen elev karakteriserer en lærer som ravende full på skoletur året etter.

— Det har alltid vært standard å drikke med lærerne. Det var først da jeg flyttet vekk at jeg reagerte på kulturen, sier eleven.

Fungerende rektor, Kjell Eikemo, sier at fyll ikke lenger er et problem.

— De personene det gjaldt har fått grei beskjed. Noen ganger er det nødvendig å si ting både to og tre ganger før det stopper, men det er nå ryddet opp i dette, sier Eikemo.

På en skoletur like før påske i år har det ikke forekommet fyll blant lærerne.

En person omplassert

I flere år har fylkeskommunen meklet i arbeidskonflikten, men konflikten er langt fra løst. Fylket har engasjert en organisasjonspsykolog til å utrede forholdene ved skolen. Skolens ledelse og Gunnar Dale beskriver problemet som en konflikt mellom to grupperinger blant skolens personale.

En person er omplassert som følge av konflikten. Han har engasjert advokat til å bistå ham i konflikten.

Rektor ved skolen gikk ut i permisjon ved årsskiftet. Skolen har ennå ikke funnet hans stedfortreder. Kjell Eikemo fungerer som rektor foreløpig.

— Mange gode kandidater har vært interessert i stillingen, men flere oppgir at skolen ligger for langt fra Bergen, sier Dale. Han avviser at den manglende interessen har noe med arbeidsmiljøet å gjøre.

— Ingen har oppgitt det som grunn til meg.

Håper på løsning

Kjell Eikemo håper konflikten går mot slutten.

— Vi håper å kunne sette strek snart. Da er vi avhengige av at alle parter er villige til å se fremover og starte på ny frisk. Det er vi på god vei til å klare. Nå ønsker vi ro og fred for å gjøre det beste for personalet og elever ved skolen, sier Eikemo.