Isteden ble den sendt til Odda politistasjon for henleggelse.

— Forholdet skjedde i utlandet. Slike saker er veldig vanskelige å oppklare. Ressurssituasjonen er at slike saker ikke blir prioritert, sier etterforskningsleder Sigurd Børve ved Kvinnherad lensmannskontor.

— Tok dere kontakt med politiet i Bergen, siden restauranten der kortet trolig ble kopiert ligger der?

— Nei.

— Hvorfor ikke?

— Ut fra størrelsen på beløpene i denne saken regnet vi ikke med at politiet i Bergen heller ville prioritere å gjøre noe med en slik sak, sier Børve.

- Kan ta saken opp igjen

— Hva tenker du om det i ettertid?

— Dette skjedde utenfor vårt distrikt. En bedre koordinering av slike saker hadde helt klart vært bra. Vi burde samarbeidet bedre, sier Børve.

Politioverbetjent Rolf Hegland, leder ved økonomiavsnittet i Hordaland politidistrikt, sier at politiet ikke har kapasitet til å prioritere enkeltsaker.

— Retten ville ikke gitt oss en kjennelse for beslag på grunnlag av en eller to anmeldelser. Men da vi fikk en bunke anmeldelser fra DnB NOR for noen uker siden, satte vi i gang prosessen. Da gikk det så raskt som det praktisk var mulig, sier han.

— Hva skjer med Zimmer sin sak nå, etter aksjonen mandag?

— Det er sannsynlig at vi tar saken opp igjen, sier Hegland.

- Vil kjenne igjen kelneren

Foreløpig har ikke politiet avhørt noen av privatpersonene som har fått kortene sine tappet i India.

— Det er per i dag ikke aktuelt å avhøre dem. Men det kan bli aktuelt senere.

— Men korteierne kan kanskje kjenne igjen kelneren som fikk kortet deres?

— Tappingen av disse kortene skjedde i februar og mars. Ville du kjent igjen en kelner etter så lang tid? sier Hegland.

Politioverbetjenten legger ikke skjul på at det er vanskelig å ta gjerningsmenn i slike saker.

— De som har brukt kortene i India kan bli veldig vanskelig å finne. De som kopiert kortene kan vi kanskje greie å ta, sier han.

BT fikk ikke tak i eieren av Taste of Indian Tandoori Restaurant, Frank Werner Hagen, verken mandag eller tirsdag.