• Vi burde blitt varslet om grunnen ved Revskolten, fastholder kystdistriktssjef John Erik Hagen.

Han bekrefter at datakartet fra C-map ikke er like oppdatert som de autoriserte kartene fra Sjøkartverket.

— Jeg har fått beskjed om at det er et nytt kart over Vatlestraumen under produksjon nå. Men jeg mener at C-map likevel må regnes som oppdatert, hvis det blir sammenholdt med opplysningene i «Etterretning for sjøfarende» (EFS). Vi baserer oss på EFS, og stoler veldig på den, sa Hagen ý et poeng han gjentok flere ganger under sjøforklaringen.

Sjøkartverket gav i 2002 ut et nytt kart over området hvor «Rocknes» havarerte. Men C-map er fremdeles basert på det gamle kartet.

— Sjøkartverket mener at det ikke var nødvendig å advare mot grunnen, fordi den hele tiden har ligget i rød sektor?

— Jo, dette er en meget viktig opplysning vi har gått glipp av.

Hagen ble under sjøforklaringen hardt presset av Jebsen-rederiets advokat Svend A. Lerring, og spurt om det ikke oppstår et hull i informasjonen til losene når de baserer seg på C-map, samtidig som EFS-ene refererer til Sjøkartverkets nyere kart.

— Nei, jeg mener at det ikke oppstår noe hull når man oppdaterer seg med EFS, svarte Hagen. Kystverket begynte å bruke C-map i 1999.

— Dette med datakart har kommet mer og mer. Vi anså C-map som en interessant samarbeidspartner. Nå er imidlertid samarbeidet slutt. Lisensene på C-map går ut 1. kvartal i år.

— Vi har hatt litt blandede erfaringer. Det handler mest om gammel vane, folk er vant til å bruke papirkart.

Kystdistriktssjefen ønsker ikke å kommentere Klepsviks kritikk mot samarbeidet med C-map. ý Nå skal vi sette oss ned og finne ut hvordan Kystverket og Sjøkartverket kan samarbeide bedre.

ARKVFOTO: KNUT STRAND