— Norske transportselskaper bruker utenlandske sjåfører for å spare penger og gambler ofte med sikkerheten. Vi har snakket med utenlandske sjåfører fra utenlandske firma som blir presset til å kjøre med overlast i Norge. Nekter de å ta med overlast, så har de ikke jobb når de kommer hjem, sa leder Jan Sivertsen i Vestnorsk Transportarbeiderforening til bt.no før helgen.

Bakgrunnen var dødsulykken i Odda, som politiet nå gransker.

Uttalelsene tas ikke nådig opp i transportbedriftene.

— Vi blir hengt ut i pressen og kjenner oss overhodet ikke igjen i disse påstandene, sier Tom Rune Nilsen, adm.dir. i bransjeforeningen LTL, Logistikk- og transportindustriens Landsforening.

- Skit i eget rede

Nilsen representerer 200 medlemsbedrifter, deriblant alle som ble navngitt i helgens artikkel om at yrkessjåfører føler seg presset til å kjøre med overlast. Flere alvorlige ulykker ble koblet til uttalelsene.

— Vi synes transportarbeiderforeningen kaster skit i eget rede og er sjokkert over at man lager artikler som er så feil, sier Nilsen.

Han understreker at LTL har strenge kvalitetskrav i sine medlemsbedrifter og et etisk regelverk som bransjen følger.

— Vi bryter ikke norsk lov, sier han.

Dødsulykken i Odda

- Det er ikke tvil om at lasten har påvirket ulykken i Odda , ifølge politiet. Hva tenker du om det?

— Jeg kjenner ikke detaljene i denne ulykken, men da må han ha kommet med lasten fra Øst-Europa, sier Nilsen.

- Ifølge artikkelen ble lasten hentet i Gismarvik i Tysvær kommune i Rogaland og skulle til Spydeberg i Østfold?.

— Ja, men da har sjåføren ikke hentet lasten fra terminal, men lastet dette hos en kunde. Vi har da ikke mulighet for kontroll. I slike tilfeller har sjåføren et selvstendig ansvar for å si fra om at lasten er for stor eller for tung, sier Nilsen.