– Vi har økonomiske rammer, som vi må holde oss innenfor. Hvis KK skal skjermes for dette, må vi kutte andre steder, sier Høgli.

Videre sier Høgli at de gjerne skulle gitt et enda bedre tilbud til fødende, men at bevilgningene setter grenser.

– Rammene tillater det ikke. Vi må prioritere de sykeste, og friske fødende havner ikke i denne kategorien.

– Irene Lindberg sier at helseministeren må sørge for at ledelsen på Haukeland prioriterer riktig. Hva er din kommentar til det?

– Vi mener vi bruker pengene riktig, fordi vi bruker dem i tråd med prioriteringsforskriften – rettesnoren som er gitt oss av politikerne. Ifølge denne skal de sykeste prioriteres foran de mindre syke. Vi kan dokumentere at vi følger denne forskriften.

Høgli påpeker at det medisinske tilbudet til fødende er uendret.

– Det medisinske tilbudet for fødende er godt. Men vi kan forstå at noen opplever det som om vi har mindre ressurser enn tidligere når det kommer til etteromsorgen. Det er selvsagt beklagelig, sier Høgli.