— Vi kommer til å bli her til de river gården, sier talsmann for de seks okkupantene, Magnus Helgesen.

Okkupantene er studenter, arbeidsledige og noen også i arbeid, men felles for dem alle er at de er husløse. Okkupasjonen er en protest mot det de karakteriserer som en håpløs boligpolitikk:

— Norge har ikke hatt noen sosial boligpolitikk siden 70-tallet, og boligpolitikk i Bergen eksisterer ikke, sier Helgesen.

— Hva tenker dere om eiendomsretten?

— Vi mener det er en menneskerett å ha tak over hodet og i dette tilfellet bør menneskeretten gå foran eiendomsretten, sier han videre.

Støtte fra velforeningen

— Okkupasjonen har full støtte fra oss vi synes det er bra at gården blir bebodd, sier Tormod Carlsen som er leder av Sydnes og Nøstet Velforening.

Etter hans mening er det en alvorlig politisk unnasluntring å tillate at hus står tomme. Han peker dessuten på konsekvensene av å la hus stå ubebodde over lengre tid:

— Det kan lett bli en rotteplage, og det er brannfarlig i en trehusbebyggelse når "byens løse fugler" tar seg inn og tenner opp bål for å holde varmen, sier Carlsen.

Eier kan anmode fjerning

Tre av okkupantene ble i går anholdt av politiet og pålagt å holde seg unna gården. Samme kveld inntok de huset på nytt.

— Dette er et for bra sted til å la gå tapt så fort, sier Magnus Helgesen på vegne av de seks. Operasjonsleder i Bergenspolitiet, Kjell-Tore Aanæs bekrefter anholdelsen i går, men er ikke kjent med at okkupantene har tatt seg inn igjen.

— Kommer dere nå til å fjerne okkupantene?

— Vi er avhengige av en anmodning fra huseier om å fjerne dem. Så vidt jeg vet foreligger det ingen slik forespørsel, sier Aanæs.

Neglisjert område

Huset har stått tomt en tid. For et drøyt år siden var det snakk om å bygge kino i kvartalet. Disse planene er nå gått bort fra. Det lyktes ikke BT å oppnå kontakt med gårdeier Ole Jan Strønen i går, men etter det vi kjenner til er området regulert til boliger, kontorareal og butikkdrift.

— Å flytte inn i tomme hus er en måte å ta vare på husene og nærmiljøet. Nøstet er et neglisjert område, sier Helgesen.

- Det er en menneskerett å ha tak over hodet, sier Magnus Helgesen (til h.) og Åsgeir som ikke vil ha hele navnet sitt på trykk. FOTO: RUNE SÆVIG