— Jeg tror det er 10.-klassingene som er mest misfornøyd. Vi startet med Kunnskapsløftet i år, og det er surt å plutselig måtte forholde seg til helt nye regler, sier Karianne H. Gjerald (16).

**Les også:

Misfornøyd med ungdomsskolen**

— Det er tåpelig at vi blir brukt som prøvekaniner siste året på ungdomsskolen. Siste året, når karakterene betyr noe, så skal vi gjennom helt nye ting. Det blir vanskelig, sier Benjamin Bødtker (16).

Bekymret for eksamen

Benjamin og Karianne går i 10. klasse på Gimle skole, og de og vennene peker på forskjellige problemer ved at Kunnskapsløftet er innført i deres siste år på ungdomsskolen.

— Når vi hadde mattetentamen, var vi avhengig av å bruke data på to oppgaver. Det endte opp med at folk satt over tentamenstiden, fordi det var kø på PC-ene, sier Benjamin.

Det er den nærstående eksamen som bekymrer elevene mest.

— Hvis vi kommer opp i norsk, så må vi skrive to stiler på én dag. Én nynorsk og én bokmål. Det hadde vært greit om vi hadde vært vant til det, men vi har tidligere bare skrevet én stil til tentamen. Det er veldig frustrerende, sier Thea Austgulen (16).

— Det er vanskelig å vite hvilke krav som stilles til stilene nå, da vi kun har halve tiden å skrive dem på, sier Lars Lerøy (15).

Tror på Kunnskapsløftet

Elevene er likevel positiv til Kunnskapsløftet; de tror den nye reformen ville fungert om de hadde fulgt den hele veien.

— Jeg har småsøsken i 8. klasse som er veldig fornøyd med undervisningen. De får jo helt nye bøker, og jeg ser at de lærer helt andre ting enn hva vi gjorde, sier Thea.

— Jeg har lest bøkene de bruker, og de er mye bedre enn våre, sier Karianne.

— Problemet er ikke reformen, problemet er at vi ble slengt inn i den i vårt siste år på skolen, mener Benjamin.

Men gjengen mener en annen endring som har skjedd siste året er positiv, og det for alle klassetrinn.

— Frukt! At vi får frukt hver dag, er vi veldig glad for.

BEKYMRET: Benjamin Bødtker, Lars Lerøy, Thea Austgulen, Karianne H. Gjerald og Ådne Horn er redd for at Kunnskapsløftet skal gå ut over eksamenene deres. Men de har likevel tro på den nye skolereformen.
Høvik, Tor