BT fortalte i går den sterke historien om gråtende elever og lærere som ble vitne til at en 10-årig gutt ble hentet i klasserommet og flyttet til sin biologiske mor i en annen landsdel. Uten at han fikk sagt farvel til klassekameratene.

Barnevernet fikk sterk kritikk fra fylkesmannen for måten de gjennomførte flyttingen på.

Svært provosert

Dagen etter at gutten ble hentet, ønsket kontaktlæreren hans å vite hvorfor barnevernet hadde opptrådt slik det gjorde. Hun ville også gi uttrykk for hva skolen syntes om barnevernets fremgangsmåte.

— Hun sa da at det var det beste for gutten at det skjedde slik, sier hun.

— Jeg fortalte at vi var svært kritisk til måten de hadde gjort dette på og at vi vurderte å snakke med avisen om saken. Da svarte hun at både jeg og rektor ville miste jobben vår, sier hun.

Læreren ble svært provosert over svaret.

— De kan forsøke å skremme oss til taushet. Men hvis ingen går ut med dette, så kan det skje igjen, sier hun.

Læreren og rektors håp er at omtale i avisen skal få barnevernet til å tenke seg bedre om i slike saker i fremtiden.

— Jeg kontaktet kommuneadvokaten som mente vi måtte trå varsomt, men dersom vi valgte å gå til media med saken var de klar til å støtte oss, sier han.

- Nødvendig med kritikk

Jan Fridthjof Bernt, professor i offentlig rett ved Universitetet i Bergen, fremholder at en ansatt i barnevernet selvsagt ikke kan komme med slike trusler mot ansatte i en annen offentlig institusjon.

— Men skolen må passe på at den ikke bryter sin taushetsplikt. Så lenge skolen sørger for at kritikken av barnevernet er fremsatt på en slik måte at eleven ikke kan identifiseres ut fra avisartikkelen, så er dette ikke noe problem. Det er også en forutsetning at det som sies er rett og fremføres på en høvisk måte, slik at det ikke skaper unødige samarbeidsproblemer mellom skole og barnevern, sier jussprofessoren.

Bernt understreker at offentlig ansatte har lov til å delta i offentlig debatt og rette kritikk mot andre offentlige etater.

— At barnevernets oppgaver er vanskelige, er ingen grunn til å skjerme det for kritikk. Kritikk og åpen debatt er nødvendig både for kvalitetssikring av arbeidet og av hensyn til etatens alminnelige anseelse, sier han.

Sissel Gjendem, leder for barnevernskontoret som håndterte flyttingen av gutten, vil ikke kommentere dette. Hun viser til taushetsplikten.

Bekymret

Også barneminister Karita Bekkemellem er uroet over at slike episoder skjer.

Hun vil ikke kommentere denne saken spesielt. Men hun bekrefter at departementet har fått flere meldinger om liknende episoder.

— Vi vil i fremtiden se på tiltak som kan virke til at disse retningslinjen blir styrket og ivaretatt. Det er viktig at for oss at vi unngår traumatiske opplevelser ved omplasseringer, sier barneministeren.