Les styrets svar i egen sak:

I 2009 fikk den pensjonerte journalisten Edvard Pettersen (69) Kongens fortjenestmedalje for sin innsats for norske sjøfolk.

Nå er han og samboeren Sølvi Ann Bogevik (53) kastet ut av Sjømannsklubbens Venner for Bergen og omegn, en forening han selv var med på å ta initiativet til. Det er første gang noen er kastet ut av klubben.

«Har stjålet konseptet»

Stridens kjerne er eierskapet til navnet og konseptet redericruiset, et av tre tur-opplegg Pettersen har jobbet med i flere år.

EKSKLUSJONSBREVET: I vedtektene til Sjømannsklubbens Venner heter at styret kan ekskludere medlemmer, i motsetning til mange andre foreninger der generalforsamlingen (årsmøtet) må fatte slike vedtak.

Han har drevet sjømannscruise (fra 2001), redericruise (fra 2004) og transatlantiske cruise (fra 2010).— Sjømannscruiset var et samlende opplegg hvor tidligere sjømennn fikk snakke om hine hårde dager og dro på cruise sammen. Det ga meg ideen til å starte et cruise for rederiseilere i tillegg, og jeg kalte det for «redericruise». Nå har mine tidligere arbeidskolleger stjålet konseptet, sier Pettersen.

Krangel om redericruiset, som begge parter hevder ikke har noen økonomisk verdi for dem, toppet seg nylig da Pettersen og Bogevik ble ekskludert av klubben. De er også blokkert fra Facebook-siden.

Det skjedde etter et opphetet årsmøte der paret stilte med advokat.

— Styret sa at de ville overta redericruiset. Vi sa at vi kan ikke gi bort vårt konsept. Det skulle være et samarbeid mellom klubb og redericruiset. Vi laget en intensjonsavtale i 2012, men den ble ikke undertegnet, sier Pettersen.

Ikke undertegnet

Partene er enige om at noe gikk galt i fjor. Samarbeidet opphørte. Sjømannsklubbens Venner mener nå at de eier redericruiset, selv om det ikke foreligger noen gyldig avtale.

— Det er ikke en overdragelse som sådan. Den er ikke skrevet under fra partene, sier advokat Cathrine Carlsen-Raftevoll.

Foreningen har registrert navnet i Brønnøysund. Det klaget Pettersen på, men fikk beskjed om at han var for sent ute.

Han avviser at det dreier seg om penger.

— Vi krangler om navnet. Det må være noe som gjør at de henger seg opp i det navnet. Jeg hadde ikke brydd meg hvis de hadde tatt et annet navn og kjørt sitt eget cruise, men dette konseptet har jeg holdt på med i ti år. Og så tar de bare fra meg navnet. Det går ikke an, sier Pettersen.

— Det er ikke penger i det for oss, helst utgifter, sier Sølvi Ann Bogevik.

Harde beskyldninger

I april varslet advokat Carlsen-Raftevoll søksmål mot klubben. Så skar seg helt på årsmøtet i slutten av mai:

— Vi ble steinet og spyttet på i to timer. Det var en farse. Tre uker senere fikk vi beskjed om at vi var ekskludert, sier Pettersen.

Vi ble steinet og spyttet på i to timer. Det var en farse. Tre uker senere fikk vi beskjed om at vi var ekskludert

— Det skulle være en venneklubb. Det er bare blitt et slit, legger han til.

Onsdag sendte styret ut et tre sider langt brev til alle medlemmene. Der anklager de Edvard Pettersen for fraksjonsvirksomhet: Han skal ha hevdet at han ville overta hele klubben.

Styret også beskylder Pettersen for å ha stukket penger i egen lomme. I informasjonsskrivet heter det:

«Ingen ting skal gå i private lommer, men regnskapsføres og dokumenteres. Dette i motsetning til tidligere.»

— Det er nonsens. Skulle jeg gjøre regnskap overfor meg selv? Det gikk riktignok på min lomme, men hadde det ikke vært for den gode inntjeningen på min første bok ville sjømannscruisene fått sin våte grav allerede i 2003, sier Pettersen.

Overrasket advokat

Carlsen-Raftevoll som altså var med til årsmøtet, sier hun ble «svært overrasket» over det som skjedde.

— De begynte å brøle til meg. Jeg ønsket bare å få stilt noen spørsmål om uenigheten og få redegjort for Edvards syn. Det ble han nektet å gjøre, sier advokaten.

Edvard Pettersen er langt fra ferdig med saken. På den andre siden har styret avvist en «minnelig løsning», slik Pettersens advokat skisserte i et brev i april.

— Ønsker Sjømannsklubben å gå rettens vei istedenfor forlik, så går vi den tunge og kostbare veien. Så langt har dette kostet oss 25.000 kroner i advokatutgifter så langt. Men jeg har ikke tenkt å gi meg, på ingen måte, sier han.

Vil gi fra seg medaljen

Han vurderer å levere tilbake medaljen til kongen.

PÅ SCENEN: Suksesskabareten Uteseileren er i stor grad basert på fortellinger og bakgrunnsmateriale fra Edvard Pettersen. her er han avbildet sammen med skuespillerne Helge Jordal og Tine Taule i 2013.
RUNE SÆVIG (arkiv)

— Dette er veldig alvorlig for meg. Redericruisene ga Kongens fortjenestemedalje. Skulle retten gi sjømannsklubben medhold, returnerer jeg medaljen til fylkesmannen, sier Pettersen.Saken er såpass spesiell at Carlsen-Raftevoll advarer begge parter mot å gå rettens vei.

— Jeg er opptatt av at klienter ikke skal bruke unødvendige penger. Min vurdering er at han har en prosedabel sak, men en rettssak normalt sett medfører omfattende kostnader, sier advokaten.

Hun mener motparten har opptrådt useriøst i saken.

— Det virker utrolig merkelig. Tror de at navnet har en kommersiell verdi? Jeg er veldig usikker på hva de tenker. For Edvard Pettersen handler har det ingenting med penger å gjøre, det handler det om arbeidet hans, som han har fått medalje for.

Fjordline: - Bruk fornuft

Administrende direktør Ingvald Fardal i Fjordline, selskapet som huser sjøfolkene under mange av cruisene, sier han ikke kjenner til saken.

— I vinterhalvåret er det mye av denne typen reiser, Vi har glede av at begge parter er aktive og ønsker å reise. Vi må ønske alle velkomne. Jeg håper de bruker sunn fornuft og finner noe de kan bli enige om.

- Er sjøfolk vanskelige å ha med å gjøre?

— Nei. Tvert imot. De er veldig takknemlig folk å ha med å gjøre. De bråker vanligvis ikke, sier Fardal.

Les styrets svar i egen sak:

HEDRET: Edvard Pettersen fikk Kongens fortjenestmedalje i sølv i 2009 for sin innsats for norske sjøfolk. Nå sier han at han vil levere den tilbake om han ikke vinner frem i striden med Sjømannsklubben.
ØRJAN DEISZ (arkiv)