— Dette kan ikke gjelde alle. På den tiden var det iallfall ingen tvil hos oss om at radarer ikke var til å spøke med.

— Vi hadde et omfattende og detaljert sett av sikkerhetsforskrifter som alle måtte sette seg grundig inn i, og som ble betraktet som selve «bibelen». Vi var fullt på det rene med at spesielt øyne og testikler var sårbare for strålene fra radaren. Og vi fikk «himla kjeft» hvis vi så mye som gjorde antydning til å bryte reglementet, sier han.