Grimelund innrømmer at han ikke sendte invitasjoner til hver enkelt politiker.

– Grimelund burde kanskje begynt med å kalle oss inn, før han klager over at vi ikke stiller opp, sier det oppbrakte styremedlemmet i Åsane Høyre. – Så vidt meg bekjent har hverken bydelsstyret eller lokalpartiet vårt mottatt noen invitasjon.

Pressgruppe

Hjortland ville gjerne deltatt på dette møtet, og mener det burde vært kjent at lokalpartiet har stort engasjement i trafikksaker.

– Temaet for møtet går rett inn i det som vi har jobbet med i lang tid, sier hun.

– På møtet ble det foreslått å opprette en lokal pressgruppe i Åsane for å få bybane til Åsane. Hva tenker du om det?

– Det er viktig å ha fokus på dette, men vi trenger ikke finne opp hjulet på nytt. Vi har Bergens næringsråd — og Bergen omfatter også Åsane. Jeg tror det hadde vært bedre å lage en pressgruppe innenfor Bergens næringsråd. Det er ikke nødvendig å ekskludere oss fra Bergen for å få til noe.

Forstadsbane

– Næringslivet i sør og vest er allerede svært aktive i sitt påvirkningsarbeid. Burde vi ikke fått til noe lignende i Åsane?

– Det er positivt dersom næringslivet ønsker å gjøre noe, men vi må bruke de systemer som allerede er etablert. Bergens næringsråd ser på helheten, og da er det mange ting som tilsier at det er fornuftig å se på Åsane først.

Åsane Høyre stiller seg positive til en bybane, og vil gjerne ha den til Åsane.

– Vi foretrekker å kalle den en forstadsbane. Med det mener vi at den må være effektiv. Folk sitter ikke på banen i en time til Flesland når det tar en halv time med bil.

Ikke invitert

Disponent Andreas Grimelund ved Rolf Olsen AS, som tok initiativ til debattmøtet, innrømmer at han ikke sendte invitasjoner til hver enkelt politiker.

– Invitasjonen ble sendt til Lisbeth Iversen (KrF), som er byråd for bybanen, sier han.

– Tanken min var at hun ville sende invitasjonen videre i det politiske systemet. Jeg er bare en vanlig forretningsmann, og vet ikke hvem jeg ellers skulle sendt til.

– Kjersti Toppe (SP) ble invitert?

– Jeg har fått med meg at Kjersti Toppe er veldig aktiv i Åsane, så da virket det naturlig å invitere henne, sier han, og forteller at han også sendte invitasjoner til nestleder i Komite for miljø og byutvikling Filip Rygg (KrF) og bydelsstyreleder i Bergenhus Asle Steiestøl Wingsternes (H).

– Ingen av dem kom.

Pingvinklubb

Grimelund stiller gjerne opp på et eget bybanemøte i Åsane, og oppfordrer nå åsanepolitikerne til å ta et initiativ til et slikt møte. Han ønsker også å få NHH på sporet.

– NHH er et viktig knutepunkt i en fremtidig bybanetrase. Dessverre så virker de lite engasjert, selv om dette ville vært fantastisk for studentene. Men slik er det i akademiske kretser - man forventer at andre skal tilrettelegge, men ønsker ikke å bidra selv.

– Therese Chr. Hjortland foreslår å involvere Bergens næringsråd. Hva tenker du om det?

– Det er bare en pingvinklubb. Jeg meldte meg ut for flere år siden. De er udynamiske, lite visjonære og styrt av næringsinteresser. De var mot bybanen helt til de innså at de hadde sovet i timen.

Bergens næringsråd

Administrerende direktør Marit Warncke i Bergens næringsråd ler når vi konfronterer henne med uttalelsene fra Grimelund.

– Jeg utfordrer ham til å melde seg inn på nytt, så vil han fort se at vi er en mangfoldig gruppe med langt flere arter enn pingviner. Næringslivet er like avhengige av god fremkommelighet som alle andre - inkludert kollektivløsninger, sykkelstier og vei. Vi har sagt at når bybanen er på plass til Flesland, vil det være naturlig å tenke Åsane som neste trinn. Dette må vi begynne å planlegge allerede nå.

– Vil dere stille dersom det arrangeres et eget bybanemøte i Åsane?

– Absolutt, det ser vi på som svært positivt.

NHH vil ha bybane

– Det er dårlig gjort av Andreas Grimelund å komme med slike uttalelser, sier kontorsjef Erik Lundberg ved driftsavdelingen på NHH, som selv stilte på det omtalte bybanemøtet.

– Tvert imot så er vi veldig positive til bybanen, ikke minst med tanke på våre 3000 studenter og ansatte. Når bybanen kommer hit, må vi også avgi deler av tomten vår. Det gjør vi med stor glede.

– Kan dere tenke dere å delta i en egen pressgruppe?

– Ja, det regner jeg med at vi kan. Vi kan bidra med en viktig og sentral del av trafikkgrunnlaget. Det i seg selv burde være et godt argument for å få bane hit, sier han, og lover å stille dersom det arrangeres et eget møte i Åsane.

GLAD FOR STØTTE: - Det er flott at Jostein Hatlebrekke (IKEA) og senterleder Nina Schanche Nilsen (Åsane storsenter) engasjerer seg for bybane til Åsane, sier Terese Chr. Hjortland. - Jeg synes de skal fortsette å være pådrivere og hjelpe å finne gode løsninger. Foto: Magne Fonn Hafskor
BYBANE TIL ÅSANE: Flere tar nå til orde for å danne en lokal pressgruppe i Åsane for at bybanetrase mot nord skal prioriteres før Flesland i sør og Straume i vest.