Fredag og lørdag aksjonerte bergenspolitiet mot MC-klubbens lokaler i Kjøkkelvikveien. Dermed gikk ikke 10 årsfesten etter planen. Lokalene ble stengt, og festdeltakerne gikk på byen.

Vil ikke si hvor mye

— Aksjonene gikk greit, og MC-medlemmene oppførte seg eksemplarisk under aksjonen. Men vi fant pulver på sjøen og mindre mengder hasj - i tillegg til betydelige mengder øl og sprit - da vi gikk gjennom lokalene lørdag, sier Bård-Tore Norheim, seksjonsleder ved Bergen vest politistasjon.

- Hvor store mengder narkotika er det være snakk om?

— Det vil jeg ikke gå inn på, men vi beslagla også et pengebeløp, uten at jeg vil gå ut med eksakt sum.

Etter det BT kjenner til, skal politiet ha beslaglagt oppunder 1000 flasker øl. Også brennevin, som politiet mener er smuglet inn til Norge, ble beslaglagt.

— Vi ser på brudd på tolloven. Dessuten mener vi klubben ikke hadde rett til å skjenke, sier Norheim.

Aksjonen la beslag på store politiressurser. Jørgen Riple er advokat for MC-klubben, og han stilte spørsmål ved politiets ressursbruk denne helgen.

Stanset på Flesland

Hog Riders er blant annet vennskapsklubb med Devils Choice MC Danmark, som beskriver seg selv som en supportklubb til Hells Angels. Devils Choice er også etablert på Island.

— Det er dette miljøet vi aksjonerer mot. Fredag stanset vi 13 mennesker her i Bergen. Mange av dem er medlemmer av Devils Choice. De ble blant annet stanset på Flesland og sendt hjem igjen, sier Norheim.

- Hvorfor det?

— Fordi de bærer uniform der de flagger at de tilhører et énprosentmiljø. Vår aksjon tar utgangspunkt i den rådende nasjonale strategien som er mot disse miljøene. Vi vil ikke at klubbene skal få fotfeste, fordi det drives kriminell virksomhet fra disse miljøene, sier Norheim.

— Trussel mot samfunnet

BT har lest ett av bortvisningsvedtakene som ble utferdiget til en dansk kvinne i løpet av helgen. Der går det frem at politiet mente de 13 utgjorde en umiddelbar trussel mot grunnleggende samfunnshensyn.

— De har tilknytning til en motorsykkelklubb og skulle på et arrangement i Bergen i regi av en motorsykkelklubb, sa politiadvokat Arne Fjellstad til BT søndag.

- Er det god nok grunn til å sende dem i retur?

— Med den bakgrunnsinformasjonen vi satt på, var det grunn til å bortvise dem fra Norge.

- Hva slags bakgrunnsinformasjon var det?

— Det vil jeg ikke kommentere, sa Fjellstad.

Forstår reaksjonene

Seksjonsleder Norheim poengterer at politiet ikke har noe å utsette på MC-folkenes oppførsel under helgens aksjoner.

— De oppførte seg eksemplarisk. Vi forstår at de reagerer på våre aksjoner, men så lenge de bærer uniform og viser støtte til et énprosentmiljø, vil vi følge med dem.

BT har forsøkt å få kontakt med Jørgen Riple, men han har ikke besvart vår henvendelse.

PULVERFUNN: Dykkere deltok i razziaen. Det ble funnet pulver i sjøen. Om det dreier seg om narkotiske stoffer, er ennå uvisst.
Vegar Valde