— Vi beskylder ingen, men har hele tiden sagt at det er opp til Fylkeskommunen å vurdere den informasjonen vi har gitt, sier Tønnessen til BT.

I brevet skriver han at BNR «ikke på noe tidspunkt har benyttet ord som beskyldninger, påstander eller noe som kunne oppfattes slik. BNR har uttrykt seg krystallklart ovenfor BT når det gjelder vårt syn på saken og det innbefatter ikke en eneste setning med beskyldninger eller anklager».