Nylig gikk det ut melding om at PST «har grunn til å tro» at en gruppe personer har reist fra Syria med en målsetting om å gjennomføre et terrorangrep – og at Norge skal være nevnt konkret.

PSTs kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken understreker at dette kun er én av teoriene de jobber etter.

— Vi vet i utgangspunktet ikke om trusselen er reell. Det er ikke avklart om det er riktig at en eller flere potensielle terrorister på vei, sier Hugubakken til BT.

— Per nå jobber vi fortsatt helt åpent, vi, med å få avklart om meldingen er riktig eller ikke. Alt vårt fokus ligger på å få identifisert, hvis meldingen er riktig, hvem personen eller personene er, og hvor de eventuelt kommer fra. Meldingen dreier seg om personer med tilknytning til en ekstrem islamistisk gruppe.

Hugubakken sier de mottok meldingen «nylig», men vil ikke si nøyaktig når. Han vil heller ikke bekrefte at personene ifølge meldingen skal komme fra Syria.

«Troverdig»

— Nå jobber vi på alle kanaler, nasjonalt og internasjonalt, for å få informasjon som kan bidra til å avklare om meldingen er riktig eller ikke.

- Hvor troverdig anser dere meldingen å være?

— Jeg vil ikke gradere mer enn å si at vi vurderer den som troverdig. Etter hvert som vi begynte å anrike inngangsinformasjonen vi fikk, så økte troverdigheten i meldingen, sier Hugubakken.

- Ut fra meldingen, hvor snart er det da snakk om et mulig anslag?

— Etter vår tolkning dreier det seg om få dager. Inngangsinformasjonen vi fikk inneholdt også et tidsaspekt. Nå jobber vi tett med etterretningstjenesten og selvfølgelig med politiet. Men hvilke beredskapstiltak politiet setter inn, det er opp til det enkelte politidistrikt, sier Hugubakken.

- Hva gjør PST lokalt?

— Hele PST-systemet er aktivert i forhold til å bidra til å innhente informasjon som kan avklare realitetene i denne meldingen. Noe mer om vårt arbeid vil jeg ikke si. Vi jobber som én organisasjon.

— Politiet vet foreløpig ikke om dette er opplysninger som stemmer. Vi vet heller ikke hvor et mulig angrep kan skje, sier fungerende politidirektør Vidar Refvik.

Fredag sier Geir Gudmundsen, politimester i Hordaland, at de ikke har høynet beredskapen etter de tiltakene som ble satt inn torsdag - dagen da terrortrusselen ble gjort kjent for hele landet.

— Vi fortsetter med samme beredskapsnivå som torsdag. Det vil vi vi gjøre inntil vi eventuelt får en ny beskjed fra POD, sier Gudmundsen.