Den 98 år gamle Os-kvinnen skal ha blitt seksuelt misbrukt og drept i eldreboligen sin i Os.

SISTE: POLITIET HAR FINGER— OG HÅNDAVTRYKK, 18-ÅRINGEN SIKTET OGSÅ FOR VOLDTEKT

bt.no har tidligere skrevet at 98-åringen trolig er Norges eldste drapsoffer. En 18-årig, lokal mann ble tirsdag denne uken pågrepet i drapssaken. Fredag ble han varetektsfengslet for fire uker, siktet for både drap og voldtekt.

- Ikke sett lignende

— Om 18-åringen på Os skulle være skyldig, og hvis det her også er snakk om seksuelt overgrep, er det ekstremt sjelden med så stor aldersforskjell mellom en overgriper og offer. Vi har nok ikke sett lignende tilfeller i Norge før. Og kombinasjonen seksuelt overgrep og drap er svært sjelden, sier Ragnhild Bjørnebekk, voldsforsker ved Politihøgskolen (PHS) og Universitetet i Oslo.

Bjørnebekk sier at den som har misbrukt og drept den 98 år gamle Os-kvinnen må ha et «veldig alvorlig problemkompleks».

— Her snakker vi om en gjerningsmann med store og dype problemer. Og ikke bare ett problem, sier Bjørnebekk.

«Store seksuelle avvik»

Hun understreker at hun ikke uttaler seg konkret om drapssaken fra Os, som hun kun kjenner gjennom medieomtale. Hun baserer seg på det man vet generelt gjennom forskning på drapsmenn og overgripere.

— Stor aldersforskjell mellom en overgriper og offer tyder i utgangspunktet på store seksuelle avvik - parafili, sier voldsforskeren.

— Det innebærer blant annet en sterk driv etter å eksponere seg seksuelt overfor fremmede, store impulskontrollproblemer og ofte en form for depresjon eller sinnslidelse. Over halvparten i denne kategorien vil ha en såkalt antisosial personlighetsforstyrrelse, sier PHS- og UiO-forskeren.

Kaotisk oppvekst

Hun lister også opp andre karakteristikker for gjerningsmenn som står bak alvorlige overgrep - eller som kombinerer overgrep og grov vold:

  • Kyniske i forhold til å tilfredsstille egne lyster
  • Lite empati med offeret
  • Vil ofte benekte eller minimalisere det som har skjedd og mene at det ikke er eget ansvar, for eksempel på grunn av ruspåvirkning
  • Kan være overinteressert i pornografi
  • Dårlige sosiale evner og forståelse, ofte sosialt isolerte
  • Ofte vil slike gjerningsmenn også ha en oppvekst preget av kaos og ulike former for vanskjøtsel. Tilknytningen til familie og skole er gjerne svak, Bjørnebekk.

Overopphopning

Hvis en gjerningsmann i tillegg til overgrep også dreper, tyder det ifølge Bjørnebekk på en overopphopning av problemene nevnt over.

— Da viser forskning at gjerningsmannen har helt mangel på empati, i tillegg til personlighetsforstyrrelser, ulike rusproblemer og ofte depresjon i forkant.

- Ikke klart mønster

Overgripere som også utøver alvorlig vold kan også ha en generalisert fiendtlighetsforstyrrelse eller angstlidelse overfor kvinner.

Som eksempel viser Bjørnebekk til dårlige erfaringer med en bestemt gruppe, som kan bli trigget i en gitt situasjon.

— Da vil selve overgrepet ikke være seksuelt betinget, men handle om hevn, makt og kontroll. Hvis det i tillegg ender med drap, og gjerningsmannen er ung, er det vanskelig å si noe om en slik gjerningsmann.

— Unge som dreper er en veldig, veldig liten gruppe, så det er vanskelig å finne noe klart mønster. Siden forskningsmaterialet er så lite, kan hvert nytt slikt tilfelle bidra til å endre på den profilen man opererer med for slike gjerningsmenn.