Enkineser bosatt i Bergen har sittet fengslet i saken siden torsdag 8. mars.

Fredagsier politiadvokat Rudolf Christoffersen at de vil løslate faren fra varetekt.

Tror hun er i Belgia

-Det er ikke fremkommet noe som svekker mistanken mot ham. Men vi har gjort allede undersøkelser vi kan. Vi anser at han ikke kan ødelegge noen bevis om hanblir løslatt, sier Christoffersen.

Siktelsenmot mannen, frihetsberøvelse eller menneskesmugling, blir opprettholdt. Christoffersensier politiet nå er ganske sikre på at jenten er i Belgia.

HÅPER: - Jeg håper jenten nå blir funnet relativt raskt, sier den kinesiske mannens forsvarer, Steinar B. Yndestad. Den kinesiske mannen ble fredag løslatt fra varetekt i Bergen.
PAUL S. AMUNDSEN

-Etterforskningen til nå tyder på at jenten befinner seg hos noen som siktedekjenner i Belgia. Det har vi holdepunkter for, sier politiadvokaten.

-Men vi vet ikke hvem det er. Vi vet ikke hvor vi skal lete.

— Lite troverdig

-Fremstår saken mindre dramatisk for dere nå enn den gjorde i starten?

-Nei. Fremdeles vet vi ikke hva dette er for noe, og siktedes forklaringfremstår som svært lite troverdig.

-Vet dere om jenten har det bra?

-Nei, det vet vi ikke. Siktede har sagt at han dumpet datteren på enflyplass i Belgia. Ut over det har han ikke villet samarbeid med oss i arbeidetmed å spore opp jenten.

Håper på rask oppklaring

Denkinesiske mannens forsvarer, advokat Steinar B. Yndestad, sier løslatelsenfredag var ventet.

-Det er ikke dukket opp noe spesielt nytt i saken, og det er begrenset hvor lengepolitiet kunne holde på ham. Mulighetene for at datteren nå bliroppsporet, er større enn hvis siktede sitter i varetekt, sier Yndestad. -Hvordan det?

-Min klient har sagt at han umiddelbart vil sette i gang leting etter datteren.Jeg antar at han nå vil bruke sitt nasjonale nettverk for å spore henne opp. Haner fra en folkegruppe som kjenner hverandre over landegrensene i Europa. Jeg håper jenten nå blir funnet relativt raskt, sierforsvareren.

Nei, det vet vi ikke

Rudolf Christoffersen, politiadvokat, på spørsmål om jenten har det bra

-Er det rett som politiet tror, at jenten er hos bekjente av din klient iBelgia?

— Det er en antakelse fra politiet, og i strid med detmin klient har forklart, sier Yndestad.

Vil vurdere erstatning

Den siktede kineseren har hele tiden nektet på varetektsfengsling, og har gitt klart uttrykk for at han vil ut og lete etter jenten.

Ifølge forsvareren hans kan det bli aktuelt å kreve erstatning for urettmessig straffeforfølging.

— Nå får vi første se om datteren dukker opp. Så får vi vurdere om det er aktuelt å gå etter politiet.

FORSVUNNET: Kinesiske Yibulayin Akeda (16) har vært savnet siden hun kom til København 4. mars i år, angivelig på vei til faren i Bergen. Nå tror politiet at hun kanskje er i Belgia, men vet ikke hvor og hos hvem.
POLITIET