KARI PEDERSEN kari.pedersen@bt.no

— Statlig overtakelse vil videreføre de store skeivhetene som har oppstått i ressurstilgang mellom Oslo og andre deler av Norge, hevder Oddvar Johan Jensen (KrF) leder av komiteen for kultur og helse i Hordaland.Målt pr. innbygger blir det brukt mindre på sykehustjenester i Hordaland enn i Oslo, men Jensen fastholder at de økonomiske rammene, ikke politikernes valg, er årsaken til denne skeivheten.- Når staten overtar vil skeivheten forsterkes, mener Jensen. Når styringen skjer i Oslo, vil ressursene og menneskene gå samme vei, hevder han. - Hvordan skal vi da klare å sette makt bak kravet om en mer rettferdig fordeling av ressursene, når all politisk press må gi via sosialkomiteen på regjeringen? spør Jensen. Splittet fylkeskomite Sist uke var sykehusreformen tema i fylkets helsekomite. Fylkespolitikerne klarte ikke å samle seg om et flertall for eller mot statlig overtakelse. I denne saken stemmer fylkespolitikerne først og fremst etter partitilhørighet. Men et flertall (SV, RV, Sp, KrF, Pensjonistpartiet, Frp) advarte likevel mot det hastverket regjeringen legger opp. Helseminister Tore Tønne selv har karakterisert sykehusreformen som "den største omveltningen siden Harald Hårfagre", men legger opp til at avgjørelsen skal falle i Stortinget få måneder etter at lovforslaget ble sendt ut på høring. Etter valget Flertallet i helsekomiteen mener Stortinget må vente med å avgjøre saken til etter Stortingsvalget. Hordaland har fått utsatt høringsfristen til 8. mars. Da avgir fylkesutvalget en uttalelse. Deretter er det en knapp måned til saken skal fremlegges for Stortinget.