— Livbøyen henger på hytten min. Jeg vedlikeholder den, sørger for at den er tilgjengelig og gjør alt jeg er forpliktet til. Og så melder TV 2 at 800 livbøyer forsvinner hvert år og at folk bruker dem til å pynte hyttene med. Da stempler de alle som har skaffet seg livbøye i beste hensikt som forbrytere, sier Arvid Eik.

Eik kjøpte hytten på Radøy for fire år siden. To år etter fikk den tidligere politimannen, som nå sikkerhetsansvarlig ved Helse Vest, en livbøye som han hengte opp på hytten.

— Alle som kjører forbi hytten kan se livbøyen. Etter nyhetsinnslaget kan de si: Så der er enda en stjålet bøye, frykter han.

Eik forteller at flere hytteeiere i nærheten også har livbøyer hengende.

Flere har livbøyer

— Jeg kan aldri tenke meg at alle disse er stjålet, sier han.

Han reagerer på at det ikke kom frem i nyhetsinnslaget at Vesta også deler ut mange bøyer hvert år.

— Men jeg synes jo det er like galt som alle andre at det stjeles livbøyer fra friområdene, presiserer han.

Det var den nylig avgåtte styrelederen i Bergen Parkeringsselskap, Roald Stigum Olsen, som på TV 2-nyhetene fortalte om tyveriene. Han er rådgiver i Vestas informasjonsavdeling.

— Vi erstattet cirka 800 livbøyer i året. Noen tæres av tidens tann mens andre forsvinner på uforklarlig vis, sier han til BT.

Vesta har ikke oversikt over hvor mange av de 800 forsvunne bøyene som er stjålet. Deler ut 3000 i året

De aller fleste redningsbøyene er ikke stjålet. Vesta deler nemlig ut cirka 3000 bøyer i året.

— Vi prioriterer offentlige instanser, havnevesen, velforeninger, båtforeninger og andre fellesløsninger. Vi deler ut veldig lite til privatpersoner, sier Stigum Olsen.

— Har du forståelse for at dem som har skaffet seg bøyen på lovlig vis føler seg støtt av innslaget?

— Nei. Det viktigste for oss er at livbøyene henger tilgjengelig for allmennheten i nærheten av vann og i en sammenhengende beredskap, sier han.

Han presiserer at han vet det henger mange livbøyer rundt omkring som ikke Vesta har hengt opp.

— Det gleder oss, for det viser at folk tenker sikkerhet, sier han.

<b>ER IKKE TYVER:</b> Arvid og Randi Eik har slett ikke stjålet livbøyen fra Vesta som de har hengende på hytteveggen på Radøy, og føler seg nå mistenkeliggjort. <br/> FOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN
PAUL SIGVE AMUNDSEN