– Det er blitt vesentlig bedre her, sier førsteinspektør Monika Røskaft.

Fredag inspiserte hun tre av de fiskehandlerne som fremdeles får dagbøter fordi ferskvarene ikke har god nok kjøling.

Inspektøren målte temperaturen i ferskvaredisken, og fiskehandlerne fortalte hva de har gjort for at temperaturen skal holde seg lav nok. De viste også frem bøker som viste at temperaturen har holdt seg lav over tid.

Inspeksjonen viste at Ragnar Fjellskål og Hildegunn Foldnes nå tilfredsstiller Mattilsynets krav til oppbevaring av ferskvarene.

– Vi har vakuumert alle varene, og lagt på mer is, sier en fornøyd Foldnes.

Fred Ivar Utsi Klemetsen