• Man kan ikke plassere boliger for rusmisbrukere midt i et område med barnefamilier, sier bystyrerepresentant Cristopher Brun fra Høyre. Men hans partifelle Hilde Onarheim i Fana bydel har ingen planer om å gjøre om vedtaket.

Naboene til tidligere Solhaug aldershjem etterlyste informasjon om hvem som skulle bo i de nye kommunale utleieboligene, og fryktet det ville være tunge rusmisbrukere.

— Dette kan bli verre enn naboene tror, sier Cristopher Brun.

Han vil nå prøve å få endret vedtaket om å gjøre boligene til et lavterskeltilbud til bostedsløse.

Politisk avgjørelse

Vedtaket ble gjort i februar i år av Fana bydelsstyre, med 11 mot 2 stemmer, og lød: «Vurdere å bruke tidligere Solhaug aldershjem til hospits for bostedsløse».

— Som jeg har sagt tidligere vet jeg ikke hvem som skal bo der, sier bydelstyreleder Hilde Onarheim.

— Er det narkomane som skal bo i de nye leilighetene?

— Jeg kan ikke utelukke det, sier Onarheim.

— Men å plassere dem midt i et område med barnefamilier?

— En plass må jo også de bo, svarer Onarheim.

Hun bekrefter at det er snakk om lavterskelboliger, og forteller at det skal være miljøarbeidere på huset. Men det er ikke snakk om noe behandlingstilbud.

— Det har ikke vært noe særlig reaksjoner på dette tidligere, sier hun.

— Men hvorfor har ikke naboene blitt varslet?

— Jeg vet ikke hvordan man pleier å gjøre det i slike situasjoner, men vi burde kanskje informert de nærmeste naboene, sier Onarheim.

Det vil nå bli arrangert et møte mellom bydelsdirektøren og representanter for naboene.

Naboene varsler reaksjoner

Leder i velforeningen i området ved Solhaug, Fritjof Stangnes, er oppgitt over å få høre at det er snakk om et lavterskeltilbud. Naboene har blitt fortalt at det er vanskeligstilte familier som skal bo i de nye leilighetene. Men bydelstyreleder Onarheim kunne ikke utelukke at dette ville være et botilbud også for narkomane.

— Jeg tror neppe det er norsk sosialpolitikk å plassere enslige forsørgere og narkomane i samme bygg. Vår første bekymring er barnehagen og skoleveien like ved, sier han.

Stangnes ser nå frem til et møte med bydelsledelsen.

— Hvis det viser seg at dette er noe vi ikke kan leve med, må vi ha møte med beboerne i området for å informere om hva som skjer, og vil starte en underskriftskampanje, sier han.

Faksimile av BTs omtale av saken for en drøy uke siden.