Odda har gjennom den nye Folgefonntunnelen fått adgang til et stort arbeidsmarked i Sunnhordland. Årdal og Høyanger ligger lenger borte fra et større arbeidsmarked og det er lite man kan gjøre med avstandene i Sogn og Fjordane, sier Norman.

Tall Bergens Tidende har skaffet frem, (se grafikk) viser at sysselsettingen ved alle de store kraftkrevende industribedriftene i Hordaland og Sogn og Fjordane, er under sterk nedbygging.

Sist tirsdag stanset driften ved Odda Smelteverk og 60 arbeidere ble permittert. Tidligere i høst bestemte Hydro seg for å legge alle investeringer i Årdal og Høyanger på is i minst to år.

— Kast ikke bort kreftene

Norman kaller deler av denne prosessindustrien for en solnedgangsindustri.

— Vi skaper ikke nytt næringsliv ved å drysse penger over trengende bedrifter, sier han.

Professor Kjell Gunnar Salvanes og førsteamanuensis Jarle Møen ved Norges Handelshøyskole mener sågar at man ikke bør kaste bort kreftene sine på å drive lobbyvirksomhet for disse hjørnesteinsbedriftene lenger.

Sats på nyetableringer

For Årdal og Høyanger som går og håper at Hydro ikke har avskrevet dem, er det mye bedre å satse alle krefter på etablering av nye arbeidsplasser, mener de to.

— Det bør gjøres med en gang. Og skulle man klare å få politikerne til å bidra med penger, er det mye bedre at disse brukes på nyetableringer fremfor å støtte opp under tungindustrien som allerede er der, mener de to forskerne.

Både de og Norman peker på en fordel Årdal og Høyanger har dersom Hydro ikke lenger vil satse videre på disse stedene.

Gode erfaringer med Hydro

— Har Hydro en forpliktelse til å skaffe alternative arbeidsplasser dersom de bygger ned virksomheten sin i Sogn?

— Rent økonomisk og juridisk har ikke Hydro annen forpliktelse enn å drive økonomisk lønnsomt. Jeg mener likevel det ligger en del moralske forpliktelser gjennom de kraftkontrakter de har hatt gjennom tidene, sier Norman. Han viser til den aktivitet Hydro har vært med på å skape etter sine fabrikknedleggelser på Rjukan og i Grenland.

Også Salvanes og Møen tror Hydro mer enn noen vil være i stand til å bidra med alternative arbeidsplasser.

— Hydro har store programmer for omplassering av ansatte, om det skulle bli aktuelt, sier Møen.