• Verden trenger to-tre ledere som kan gå foran og vise hva som må gjøres for å hindre global oppvarming, sier lederen for FNs klimapanel, Rajendra Pachauri, til Bergens Tidende.

— Tenker du på noen bestemte som kunne gå inn i en slik rolle?

— Dessverre ser jeg ingen slike emner blant dagens politiske ledere.

— Har USAs president, George W. Bush, gått glipp av en historisk sjanse?

— Jeg vil heller si at USAs tidligere visepresident, Al Gore, forspilte muligheten. Han hadde overbevisningene. Og i løpet av sine åtte år som visepresident hadde han muligheten til å sette miljø skikkelig på dagsordenen. Men han torde ikke.

— Tony Blair er en annen politisk leder som jeg tror har overbevisningene. Men heller ikke han tør, av politiske grunner.

— Men jeg er sikker på at folk flest ville forstå, og følge etter, dersom de ble fortalt sannheten om hvilke utfordringer vi står overfor.

Isen smelter

Indiske Pachauri kom i går til Solstrand Hotell ved Bjørnefjorden for å være med på avslutningen av klimakonferansen, som siden mandag har samlet 180 klimaforskere fra hele verden. Konferansen er ledd i en prosess som skal munne ut i et tykt dokument om hvilke farer verden utsettes for når temperaturen fortsetter å stige. Dokumentet offentliggjøres i februar 2007.

Inntil videre er alle tause om innholdet, men det aller meste kan gjettes. Isen i Arktis og på Grønland smelter. De norske isbreene vil forsvinne i løpet av dette hundreåret. Det fører til at havet stiger. Ørkenen vil bre seg fra Sahara nordover til Sør-Europa. Vi får flere og sterkere stormer.

Har bevisene

— Det er ingen tvil om at situasjonen er svært alvorlig, sier Pachauri.

— Men kan det virkelig bevises vitenskapelig at menneskelig aktivitet er medansvarlig for denne utviklingen.

— Ja, disse bevisene har vi. Det er ingen tvil om dette.

— Det vil kreve store økonomiske offer å redusere utslippene av drivhusgasser. Hva sier du til kritikere, som dansken Bjørn Lomborg, som hevder at det billigste vil være å bare innstille seg på at havet stiger. Man kan jo bare flytte bort menneskene som bor i lavtliggende land.

— Det synspunktet er latterlig. Man behandler da ikke mennesker som kveg. Mennesker i ulike deler av verden har utviklet sin egen kultur, sin egen levemåte. Den ønsker de å holde fast på, og det må vi respektere.

Vår plikt

— Men klimaforskerne hevder at selv om vi stoppet alle utslipp av klimagasser i morgen, så vil temperaturen likevel fortsette å stige i flere tiår fremover. Er ikke da alt strevet for reduksjon av klimagassene forgjeves?

— Nei, det vil uansett være vår plikt å gjøre det vi kan for begrense oppvarmingen av klimaet. Vi må fortsette å dokumentere hva som skjer helt til folk begynner å forlange av sine politiske ledere at de tar grep for å hindre den globale oppvarmingen, sier Rajendra Pachauri.

BJØRN ERIK LARSEN