• I september 2008 vedtok regjeringen en rekke innstramninger i asylpolitikken.
  • En av dem var omfattet såkalte EMA, enslige mindreårige asylsøkere mellom 18 og 16 år, som ikke får oppholdstillatelse.
  • Tidligere kunne disse få opphold på humanitært grunnlag.