Folkehelseinstituttet anbefaler gravide i andre og tredje trimester å ta vaksinen, ettersom denne gruppen har vist seg å være sårbar for svineinfluensaviruset.

Men helsemyndighetene har ikke gått ut med noen advarsel mot å bli gravid så lenge man risikerer å bli smittet av svineinfluensa.

— Jeg synes det er litt sært og litt søkt at så lenge vi ikke vi ikke er sikre, så tør vi ikke å gi råd, sier lege Tollef Jahren til NRK. Selv mener han kvinner som planlegger å bli gravide, bør vente med dette til etter de er blitt vaksinert.

— Vurdere selv

  • Vi vil ikke gripe så sterkt inn i folks liv - det er noe hver enkelt kvinne selv må vurdere. Det er slik at risiko for gravide først inntrer i andre og tredje del av graviditeten, og da anbefaler vi vaksinering. Men hvis en vet at en akkurat er blitt gravid bør en vente med å vaksinere seg, sier direktør Geir Stene-Larsen ved Folkehelseinstituttet til Aftenposten.no.

Han understreker at sykdommen for de fleste er mild, men at vaksinering anbefales alle fordi man ikke vet hvem som er uheldige og får et mer alvorlig sykdomsforløp.

— Tror du slike råd gjør folk mer redde for svineinfluensa?

— Jeg tror det, og det er også slik at det kan gjøre de som allerede er blitt gravide mer engstelige. Det mener vi det ikke er grunnlag for, sier Stene-Larsen.

Fosterskader?

Tollef Jahren mener man ikke kan være helt sikker på at influensamedisiner som Tamiflu og Relenza er ufarlige for fosteret.

— Man har jo ikke sett konsekvensene av dette hos barn når de blir 4-5 år gamle, for eksempel, sier Jahren.

— Vi har ingen holdepunkter for at det skal være skadelig verken for mor eller barn. Det er ingen ting som tyder på at det skal komme slike virkininger i denne alderen, selv om vi ikke har fått fulgt opp dette i mange år ennå, sier Stene-Larsen.

Han mener den enkelte kvinne selv må avgjøre hvor mye hun synes det haster å få tatt vaksinen. Han understreker at det er en forholdsvis liten del av befolkningen som kommer til å bli smittet i denne bølgen, men at det vil komme nye bølger av svineinfluensa senere, slik at man har god tid både til å ta vaksinen og å dra nytte av den.