Fylkesutvalgetpåla i dag køprismotstander og fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H), om åforhandle med køprismotstander og partifelle Monica Mæland for å få innførtdyrere bompenger i rushtrafikken. Men om byrådet ikke ville, skulle byrådet fåviljen sin, slik Venstre foreslo.

Det er dette Arbeiderpartiet kaller pysete.

— Håpløst politisk håndverk

— Detteer helt håpløst politisk håndverk fra Venstre sinside. Her skal en gå iforhandlinger med byrådspartiene, som har bestemt isin erklæring at de erimot et slikt tiltak, med et åpent forhandlingskort om at vi «håper»dere vil snu og være enig med oss. Dersom dere likevel ikke snur er det heltok, og da faller vi tilbake på opprinnelig søknad, sier Nils-Olav Nøss (Ap),medlem av fylkesutvalget.

— Hva er dette for noe? Et parti som alltid har frontet kollektivsatsing ogmiljø bryter nå medKlimaforliket. Pinlig for Venstre, mener Nøss.IKlimaforliket på Stortinget fra2008 forpliktet alle partiene, utenom Frp,seg til å satse påen belønningsordning for byområder som ville iverksettetiltak for å redusere personbiltrafikken. Her heter det:

Byområder som ønsker å utprøve veiprising, differensiertebompengesatser eller andre trafikkregulerendetiltak skal prioriteres. Veiprising er et lokalt virkemiddel. Det vil derfor ikke innføres veiprising uten lokal tilslutning.

- Blir enige!

— Venstreog Høyre velger nå totalt forlate den politikken de frontet i klimaforliket,noe som viser hvor upålitelige de er. Konsekvensene av vedtaket i dag er mestsannsynlig en kraftig avkorting av belønningsmidlene til vår region, og iytterste konsekvens en oppsigelse av avtalen som er signert.

ByrådslederMonica Mæand sier til bt.no at hun er overbevist om at fylkeskommunen ogkommunen skal bli enige om en handlingsplan. Hun møter fylkesordføreren ogvaraordføreren til møte i morgen.

— For Bergens vedkommende liggerbyrådsplattformen fast. Der står det at vi ikke skal ha dyrere bompenger irushtrafikken. En slik ordning er heller ikke et krav for å fåbelønningsmidler, sier hun.

Hva mener du om køprising? Si din mening under!

GREI BESKJED: Pinlig for Venstre, mener Nils-Olav Nøss (Ap).
HELGE SUNDE