— Det vil gjerne være klokest å overlate saken til andre, dersom venner og kjente er involvert. På den måten unngår man jo at spørsmålsstillingen kommer opp. Men terskelen for faktisk å være inhabil i lovens forstand er relativt høy, sier Bernt.

- Må være nært forhold

Han kan derfor ikke se at overformynder Atle Anderssen var inhabil og dermed ikke hadde lov til å godkjenne salget av Østre Hopsvei, selv om Anderssen var en gammel venn av kvinnen som kjøpte eiendommen.

— Det skal ganske mye til før inhabilitet kommer inn i bildet. Å være venner eller å møtes i sosiale sammenhenger fra tid til annen er ikke nok. Det må være snakk om et nært forhold, sammenliknbart med et søskenforhold, for at reglene om inhabilitet blir gjort gjeldende, sier Bernt, som er en av Norges fremste eksperter på forvaltningsrett.

- Spiser middag jevnlig

Ifølge jussprofessoren må det en helt konkret vurdering til i hvert enkelt tilfelle for å avgjøre spørsmålet om inhabilitet.

— Dersom de for eksempel spiser middag med hverandre jevnlig og omgås tett, kan det bli snakk om inhabilitet. Men det kommer an på hvor ofte de går på besøk til hverandre og hvor nært de står hverandre, sier Bernt.

Er det snakk om et kjærlighetsforhold, er situasjonen en annen:

— Dersom de to det er snakk om er kjærester, vil det straks føre til inhabilitet. Der er reglene helt klare. Men det må være snakk om et eksisterende forhold. Eks-kjærester er ikke omfattet på samme måte av reglene, sier Bernt.

- En gave til kjøper

Arvingenes advokat, Ivar Sølberg, reagerer på vennskapsforholdet mellom tidligere overformynder Atle Anderssen og kjøperen.

— Dersom dette er riktig,kan det tyde på at overformynderen og hjelpevergen ga kjøperen en gave.Dette gjorde de på avdøde Borgfrid Eides bekostning, og på tvers av hennes uttrykkelige ønske om at eiendommen skulle selges på det åpne marked, sier han.

Sølberg lover atvennskapsforholdet vil bliberørt i rettssaken.

— Jeg tror at det vil styrke folks tillit til overformynderiet dersom partene nå kunne ha innledet konstruktive forhandlinger med sikte på å rette opp den urett Eide ble utsatt for.