— Det er selvsagt bra at Arbeiderpartiet vil sende live fra bystyret, men når Arbeiderpartiets Marte Mjøs Persen tar opp dette i en interpellasjon til ordføreren, slår hun inn åpne dører, sier Senterpartiets gruppeleder, Ove Sverre Bjørdal.

— Senterpartiet støtter selvsagt dette, men det er slik at dette er i realiteten allerede vedtatt av bystyret. En venter bare på ombyggingen av selve salen, legger han til.

Bjørdal tok spørsmålet om live-sendinger opp i en interpellasjon i Bystyret i 2009. Da vedtok bystyret:

«Bystyret ber ordføraren i samarbeid med bystyret sitt kontor legge fram ei sak på overføring av bystyremøta til nettet som web radio eller web tv på linje med det andre større byar har sett i verk. Denne saka må mellom anna innehalde eit oversyn over kostnader og praktiske konsekvensar for møta. Denne kan gjerne koordineres med andre endringer i kommunens saksbehandlingssystem m.v.»

— I forbindelse med behandlingen av ombyggingen av gamle rådhus ble dette satt på vent for å kunne koordineres med ombyggingen. Det vedtaket gjorde bystyret i fjor, sier Bjørdal.