• Problemet er at verken gutter eller jenter velger arbeidskrevende fag i det hele tatt.

— Mange velger minste motstands vei. Det finnes lettere måter å komme igjennom skolen på enn å velge arbeidskrevende fag som realfag eller språk, sier Svein Einar Bolstad, Fylkesleder i Norsk Lektorlag.

— Det har aldri vært krevd hardt arbeid av dem, så de har problemer med å se sammenhengen mellom hardt arbeid og suksess. Suksess er noe de får gratis fordi de er gode. Realfag og språk er ikke noe man lærer bare ved å være til stede i en del skoletimer, sier Bolstad.

Han mener resultatet fra undersøkelsen stemmer godt overens med virkeligheten.

— Hvorfor det er slik, er ikke godt å si, men det kan være kulturelt betinget. Gutter er mer selvsikre enn jenter. De tør i større grad å satse uten å være sikker på gevinst, og det er en gammel tradisjon i Norge at realfag er noe for gutter, mens jenter tar språkfag, mener han.