Fylkesbaatanes forsøk på å fortsette med fergedrift mellom Gudvangen til Kaupanger og Lærdal, uten statsstøtte i bunn, var så pass vellykket at det er vedtatt at driften skal fortsette også neste sommer.

— Trafikken har vært ganske nær prognosene som var satt på forhånd. Også økonomisk har driften vært regningssvarende, opplyser driftssjef Thorbjørn Vik i Fylkesbaatane til Bergens Tidende.

Fergedriften ble satt i gang 15. mai og gikk til 20. september med M/S «Fanaråken» og «Sognefjord», som gjorde to daglige rundturer på fjorden. Ruteopplegget vil bli tilsvarende i høysesongen neste år, men det er bestemt å kutte ut den ene rundturen i sesongstarten og på tampen av sesongen.

Sett fra Fylkesbaatanes side var det knyttet stor spenning til hvordan turistmarkedet ville ta imot dette tilbudet, men etter bare en sesongs drift kan det virke som om tilbudet har kimen i seg til å bli en suksess. Fergedriften er å betrakte som et rent turistprodukt, mer en cruisefart enn en transportstrekning, og det er tydelig at tilbudet har falt i smak. De fleste turoperatørene i Fjord Norge lar passasjerene få en fjordtur i stedet for en reise gjennom fjellet. Noen sender bussen gjennom tunnelen, men fra Kaupanger til Gudvangen er det også tilfredsstillende med busser om bord. Totalt fraktet de to fergene 104.000 passasjerer og innpå 19000 kjøretøyer.

— De gode trafikktallene fra Nærøyfjorden er svært positive sett fra vårt ståsted, sier Per Nordø i Norges Miljøvernforbund i en kommentar. De viser at det er forsvarlig å opprettholde fergestrekninger i fjord-Norge, også uten statsstøtte. Vi mener dette er et viktig signal til Stortinget og samferdselspolitikere som mest tenker bro og tunnel. Dersom norsk turistnæring skal ha fremgang må den satse på fjord, fjell og fonn, og den beste måten å oppleve denne naturen på er fra et fergedekk. Vi må ikke bare tenke bro og tunnel; turisten ønsker å kjøre utenom, sier Nordø.

SUKSESS: Også neste sommer tilbys fergeturer med M/S «Fanaråken» som alternativ til kjøring gjennom Lærdalstunnelen.
ARKIVFOTO: HELGE SUNDE