• Tamsauen er en fremmed art i Hardangervidda nasjonalpark. Om nødvendig må sauen vike for hensynet til jerven.

Leder Tom S. Tomren i Naturvernforbundet i Hordaland sier dette til Bergens Tidende. I et brev til fylkeskommunen har han kommet med innspill til utkastet til forvaltningsplan for rovdyr i Hordaland. Denne planen er nå ute til høring.

Tomrens har også kommentarer til forvaltningen av Hardangervidda nasjonalpark, som bygdefolk fra Eidfjord og Ullensvang kommenterte i BT i går.

— Feriepark for sau

— Målet for en nasjonalpark på Hardangervidda burde være å gjenskape et intakt høyfjellsøkosystem. I utkastet til rovdyrplan som fylkeskommunen har laget, har jerven ikke noen plass i nasjonalparken. Det må den ha.

Fylkeskommunens planutkast likner mer på en plan for å gjøre Hardangervidda til et feriehjem for sau heller enn til nasjonalpark, sier Tomren.

— Det er naturlig at det er ynglende bestand av jerv på Hardangervidda. Jerven bør leve i et samspill med villreinen i Langfjella og på Hardangervidda. Jerven er en naturlig jeger på villrein. Har jerven tilgang på villrein, blir den del i artenes naturlige samspill. Dette spiller også inn for fjellreven som lever på åtsler og trenger store rovdyr for å overleve, sier han.

- Avskytningsplan

  • Vi ønsker en naturlig etablering av jerv. Ved å la jerven yngle naturlig på Hardangervidda, ivaretar Norge sine forpliktelser i forhold til både en frisk villreinstamme, fjellreven og jerven. Planforslaget tar ikke høyde for dette.

Den likner med på en avskytningsplan for rovdyr enn på en forsvarlig forvaltningsplan, sier Tomren.

— Vil det ikke få store konsekvenser for sauebøndene og bosettingen rundt Hardangervidda hvis jerven får etablere seg på Vidda?

- Må ta et valg

— Vi snakker ikke om aktiv tilbakeføring av jerv til Hardangervidda, men at den får lov å etablere seg hvis den kommer. På noen områder må vi foreta et valg. Hardangervidda er et slikt område. Der bør vi la jerven få lov å etablere seg om den vil. Men hvis konfliktnivået blir så stort at jerv og sau ikke kan leve sammen, må jerven ha fortrinn i nasjonalparken. I sin ytterste konsekvens må man stenge nasjonalparken for sau.

Samtidig må myndighetene etablere så gode vederlagsordninger for sau som drepes av jerv, at bøndene ikke blir skadelidende, sier Tomren.