— Det er viktig at bydelens innbyggere får informasjon om hvordan budsjettkuttene rammer velferdstilbudet, og utslagene av 50 millioner i kutt er dramatiske, sier Mauland.

Han har sendt et åpent brev til bydelsens politikere der han i nøkterne ordelag beskriver den sosiale nød som vil følge av kuttene.

Får ikke mat

— Jeg tror ikke bydelens innbyggere er klar over hvordan disse kuttene vil ramme dem. Ta de eldre. 60 færre stillinger i hjemmehjelpen er hinsides all fornuft. På et hjemmehjelpsbudsjett som allerede i dag er skrapet, vil det føre til at gamle som trenger hjelp til å lage seg mat, ikke få mat.

Mauland savner en konsekvensanalyse som viser hva som skjer med tjenestetilbudet til den enkelte dersom det fjernes 60 stillinger.

— Når bydelen ikke fremlegger en konsekvensanalyse er det bare å anta at selv de ikke tror dette er mulig. Jeg er overbevist om at vi får oppleve groteske utslag av slike kutt og tror ikke dette er mulig å gjennomføre uten at kommunen bryter loven, sier bydelens hovedverneombud.

Låses inne

Han er minst like urolig over tilbudet til bydelens sterkt funksjonshemmede. Der skal 15 stillinger vekk.

— Allerede i dag er turnusene på boligene for psykisk utviklingshemmede slik at det ikke er noe å gå på. Nå skal ytterligere 15 stillinger vekk. Det betyr at psykisk utviklingshemmede ikke kommer seg ut når de vil. På et bofellesskap i bydelen betyr kuttene at beboere må låses inn på rommene sine i situasjoner med utagering.

— Som hovedverneombud vil jeg kunne gå inn å stoppe de verste utslagene ved å vise til arbeidsmiljøloven. Men her kommer også andre lover til å bli brutt.

Raserer barnevern

I budsjettforslaget for bydelen foreslås å kutte fem millioner kroner. Dette skal skje gjennom å vurdere kost/nytte av allerede etablerte tiltak. Mauland fnyser av målene.

— I barnevernets årsrapport meldes det om økende saksmengde og økende alvorlighetsgrad. Det betyr flere kostbare tiltak neste år. Kutter man i barnevernsbudsjettet, betyr det at de ikke lovpålagte oppgavene faller ut. Satsingen på forebyggende barnevern som er uttrykt i budsjettet er en vits, sier Mauland.

Det foreslåtte kuttet i sosialhjelp på 7,5 millioner er like meningsløst.

— Arbeidsledigheten stiger og strømprisene har ført til en kraftig økning i sosialhjelpsutgiftene. Hvordan Bergenhus bydel skal spare sosialhjelp, mens finansbyråd Trond Tystad frykter økende sosialhjelpsutgifter, skjønner ikke jeg.

Færre undervisningstimer

Bergenhus bydel må og kutte i tilbudet til skole.

— Jeg tror ikke foreldrene er klar over at skolebudsjettet blir rammet, og særlig de svakeste elevene. De tror vel at skolebudsjettet ble reddet med budsjettforliket i bystyret.

Mauland ber når foreldre og pårørende om å reagere. Han advarer bydelsstyret mot å godta budsjettkuttene som er foreslått.

— Som beboere og brukere av bydelens tjenester vil jeg utfordre dere til å stille opp i bydelsstyremøte. Still de vanskelige spørsmålene til politikerne. Det er deres barn, foreldre og naboer som rammes. Utfordre politikerne på hvilket samfunn vi vil ha, still spørsmål om de forstår konsekvensen av dette budsjettet. Mobiliser og la politikerne se dere i øynene når de kutter hjelpen til de som trenger det som mest.