— Vi har levd fra hånd til munn i alle år og brukt alle triksene i boken for å få det til å gå rundt, sier Jan-Eirik Bjørkly, daglig leder for Stiftelsen Sandviken slipp.

I 25 år har stiftelsen, i samarbeid med ulike etater i Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, tilbudt arbeidstrening i et maritimt kystkulturmiljø for unge i krise.

— Men nå har Nav endret reglene slik at vi får betalt etterskuddsvis. Det har vi ikke likviditet til. Stiftelsens styre sier at vi ikke kan drive for kreditors regning og har derfor bestemt at vi ikke kan fortsette med arbeidstrening.

Båtbyggeri

Det er det kommunalt eide Alf AS (Senter For Arbeidslivsforberedelse) som leier plasser av stiftelsen til arbeidstrening i lokalene i Elsero, rett nedenfor Gamle Bergen. Stiftelsen har plass til 10 deltakere. Arbeidsoppgavene består av reparasjon og klargjøring av ulike typer båter.

Det er også et verksted hvor det gis opplæring i ulike typer mekanisk arbeid som overflatebehandling, sveising og varmebehandling. Stiftelsen og er også godkjent lærebedrift i trebåtbygging, med eget treverksted hvor deltakerne får opplæring i trearbeid og båtbyggeri.

- Uforsvarlig

I dag ble alle deltakerne permittert. «Permitteringen kommer som resultat av det nye regelverket fra Nav og vår avtale med Alf AS», heter det i en pressemelding fra stiftelsen, som skriver videre: «Vi ser at det vil være uforsvarlig og drive videre med den nåværende samarbeidsform hvor de faste kostnadene p.t. er større enn de uforutsigbare inntektene».

— Det er veldig trist hvis vi ikke kan fortsette. Mange unge har endelig fått et lyspunkt i livet. De får opplæring og blir tatt på alvor. Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Kriminalomsorg i frihet, sier Bjørkly.

— Dette har vært et tilbud til drop outs, unge med rusproblematikk, barnevernsbarn og folk som kommer fra soning, for å nevne noen. Her har de ikke vært «tilfeller» eller «klienter». Her har vi sett enkeltmenneskene, sier Lennart Larsen, fagansvarlig for trearbeid.

Fortsatt håp

Av pressemeldingen fremgår det at stiftelsesstyret stengning av driften er midlertidig.

— Vi har jo fortsatt et håp om at noen vil se på oss og det vi gjør, med nye øyne, slik at vi kan både fortsette og også utvikle tilbudet, sier Jan-Eirik Bjørkly.

Leder i Alf AS, Liv Hasås, har hatt felles møte med Nav om Stiftelsen Sandviken slipp i dag.

— Vi har hatt samarbeid med Sandviken slipp i flere år. De senere årene har det vært vanskelig å få fylt opp plassene, på grunn av at stadig færre har ønsket å få sin arbeidstrening der, sier Hasås.

Det ser ikke ut som Alf AS får hindret permitteringen.

— Beslutningen om permittering er gjort av stiftelsen, og det er ikke stort vi kan gjøre, sier Hasås.